Direcția de Asistenţă Socială Baia Mare, organizează EXAMEN DE PROMOVARE, în data de 19.12.2022

05 Decembrie, 2022
Având în vedere prevederile Hotărârii 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice
Direcția de Asistenţă Socială Baia Mare, organizează, în data de 19.12.2022, ora 09:00:

EXAMEN DE PROMOVARE pentru următoarele posturi:
 
     - Asistent social debutant – Asistent social practicant în cadrul Serviciului Locuințe Sociale și Evaluare Socială – Compartiment Locuințe Sociale
     - Asistent social debutant – Asistent social practicant în cadrul Serviciului Social Vârstnici – Centrul Social Multifuncțional “Rivulus Pueris”
     - Inspector de specialitate debutant – Inspector de specialitate II - Serviciului Locuințe Sociale și Evaluare Socială – Centrul Social Multifuncțional Azil de Noapte

BIBLIOGRAFIE
 
Asistent social practicant - Serviciului Locuințe Sociale și Evaluare Socială – Compartiment Locuințe Sociale
 
• Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale cu modificările și completările ulterioare;
• Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
• Hotărârea nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996
• Ordonanţa de urgenţă nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe
• Legea nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale cu completările și modificările ulterioare;
• Hotărârea nr. 1149/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale
• Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 – privind codul administrativ, Partea a VI-a, Titlul I – Principii aplicabile conduitei profesionale a funcționarilor publici și personalului contractual din administrația publică; 
 
Asistent social practicant - Serviciului Social Vârstnici – Centrul Social Multifuncțional “Rivulus Pueris”
 
• Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale cu modificările și completările ulterioare;
• Legea 17/2000 republicată privind asistența socială a persoanelor vârstnice cu modificările și completările ulterioare;
• Legea 272/2004 republicată privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului cu modificarile si completarile ulterioare
• Legea 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale cu completările și modificările ulterioare;
• Hotărârea nr. 1149/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale
• Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 – privind codul administrativ, Partea a VI-a, Titlul I – Principii aplicabile conduitei profesionale a funcționarilor publici și personalului contractual din administrația publică;
 
Inspector de specialitate II - Serviciului Locuințe Sociale și Evaluare Socială – Centrul Social Multifuncțional Azil de Noapte
 
• Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale cu modificările și completările ulterioare;
• Legea 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale cu completările și modificările ulterioare;
• Hotărârea nr. 1149/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale
• Ordinul 29/2019 pentru aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciile acordate în sistem integrat și cantinele sociale – anexa nr. 4
• Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 – privind codul administrativ, Partea a VI-a, Titlul I – Principii aplicabile conduitei profesionale a funcționarilor publici și personalului contractual din administrația publică;
 
Condiţii de participare: îndeplinirea condiţiilor de promovare conform prevederilor Hotărârii 1336/2022
Data limită de depunere a dosarelor de participare la examen: 09.12.2022 ora 14:00. Acestea se vor depune la Biroul Resurse Umane din sediul DAS, str. Dacia nr. 1.
Interviul va avea loc la Centrul Social Multifuncțional Rivulus Pueris din str. Ioan Slavici nr.1B, în data de 19.12.2022 la ora 09:00.

Date suplimentare despre condiţiile de participare la examen se pot obţine de la Biroul Resurse Umane din sediul DAS, str. Dacia nr. 1,
 
 
 
Descarcă fișiere atașate Descarcă anunțul
Se incarca...