Direcția de Asistenţă Socială Baia Mare, organizează, în data de 26.10.2021, ora 9:00 Examen de Promovare pentru următoarele posturi

11 Octombrie, 2021
Având în vedere prevederile Hotărârii 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale si a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.
 
Direcția de Asistenţă Socială Baia Mare, organizează, în data de 26.10.2021, ora 9:00:
 
EXAMEN DE PROMOVARE pentru următoarele posturi:
 
✔  Asistent social specialist – Asistent social principal în cadrul Serviciului Social „Copil, Familie și Persoane cu Dizabilități” – Centrul de Zi pentru Consiliere și Sprijin pentru Părinți și Copii
✔  Inspector de specialitate II – Inspector de specialitate I în cadrul Serviciului Beneficii de Asistență Socială și Administrare Bază de Date – Compartiment Ajutor Social
✔  Educator cu studii superioare - Educator principal cu studii superioare în cadrul Serviciului Creșe – Creșa nr. 10

BIBLIOGRAFIE
 
Asistent social principal (Serviciul Social „Copil, Familie și Persoane cu Dizabilități” – Centrul de Zi pentru Consiliere și Sprijin pentru Părinți și Copii):
• Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale cu modificările și completările ulterioare;
• Legea 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului cu modificările și completările ulterioare;
• Ordinul 27 din 2019 privind aprobarea stadardelor minime de calitate pentru servicii sociale de zi destinate copiilor;
• Legea 448 din 2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap cu modificările și completările ulterioare.
 
Inspector de specialitate I (Compartiment Ajutor Social):
• Legea 292/2011 a asistenței sociale cu modificările și completările ulterioare;
• Legea 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare;
• Legea 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale cu modificările și completările ulterioare;
• Legea 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap cu modificările și completările ulterioare;
• Legea nr. 272 din 21 iunie 2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului cu modificările și completările ulterioare;
 
Educator principal cu studii superioare (Serviciul Creșe – Creșa nr. 10):
• Legea 292/2011 a asistenței sociale cu modificările și completările ulterioare;
• Legea nr. 272 din 21 iunie 2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului;
• Legea 263/2007 – Privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor;
• Hotărârea 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară
• Ghid pentru educația timpurie a copiilor cu vârsta cuprinsă între naștere și 3 ani, elaborat de Ministerul Educației și Cercetării

Condiţii de participare: îndeplinirea condiţiilor de promovare conform prevederilor Hotărârii 286/2011
Data limită de depunere a dosarelor de participare la examen: 18.10.2021 ora 14:00. Acestea se vor depune la Biroul Resurse Umane din sediul DAS, str. Dacia nr. 1.

Proba scrisă va avea loc la sediul DAS Baia Mare din str. Dacia nr.1, în data de 26.10.2021 la ora 9:00.

Date suplimentare despre condiţiile de participare la examen se pot obţine de la Biroul Resurse Umane din sediul DAS, str. Dacia nr. 1, 
Descarcă fișiere atașate Descarcă anunțul
Se incarca...