Direcția de Asistență Socială Baia Mare - Anunț privind organizarea unui Examen de Promovare în data de 28.09.2023

13 Septembrie, 2023
Având în vedere prevederile Hotărârii 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice
 
Direcția de Asistenţă Socială Baia Mare, organizează, în data de 28.09.2023, ora 09:00:


EXAMEN DE PROMOVARE pentru următoarele posturi:
 
     - Inspector de specialitate debutant – Inspector de specialitate II în cadrul Serviciului Social Vârstnici – Centrul de Voluntariat
     - Inspector de specialitate II – Inspector de specialitate I în cadrul Serviciului Social Vârstnici – Centrul Social Multifuncțional Rivulus Pueris

BIBLIOGRAFIA ȘI TEMATICA
 
Inspector de specialitate II - Serviciul Social Vârstnici – Centrul de Voluntariat
   • Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România cu modificarile si completarile ulterioare;
   • Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale cu modificările și completările ulterioare;
   • Legea 17/2000 republicată privind asistența socială a persoanelor vârstnice cu modificările și completările ulterioare;
   • Legea 272/2004 republicată privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului cu modificarile si completarile ulterioare
   • Ordinul nr. 29/2019 pentru aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciile acordate în sistem integrat și cantinele sociale Anexa 6.
 
Inspector de specialitate I în cadrul Serviciului Social Vârstnici – Centrul Social Multifuncțional Rivulus Pueris
   • Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale cu modificările și completările ulterioare;
   • Legea 17/2000 republicată privind asistența socială a persoanelor vârstnice cu modificările și completările ulterioare;
   • Legea 272/2004 republicată privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului cu modificarile si completarile ulterioare
   • Legea 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale cu completările și modificările ulterioare;
   • Hotărârea nr. 149/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale
   • Ordinul nr. 29/2019 pentru aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciile acordate în sistem integrat și cantinele sociale Anexa 6
   • Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 – privind codul administrativ, Partea a VI-a, Titlul I – Principii aplicabile conduitei profesionale a funcționarilor publici și personalului contractual din administrația publică;
 
Condiţii de participare: îndeplinirea condiţiilor de promovare conform prevederilor Hotărârii 1336/2022
Data limită de depunere a dosarelor de participare la examen: 19.09.2023 ora 14:00. Acestea se vor depune la Biroul Resurse Umane din sediul DAS, str. Dacia nr. 1.
 
Interviul pentru Inspector de specialitate II va avea loc la ora 08:00, iar proba scrisă la ora 09:00 la Centrul Social Multifuncțional Rivulus Pueris, în data de 28.09.2023
 
Date suplimentare despre condiţiile de participare la examen se pot obţine de la Biroul Resurse Umane din sediul DAS, str. Dacia nr. 1, 
Rezultate concurs:
Descarcă fișiere atașate Descarcă anunțul
Se incarca...