D. A. S. Baia Mare organizează examen de promovare în data de 24.06.2021, având în vedere prevederile Hotărârii 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator funcțiilor contractuale si a criteriilor de promovare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice

Descarcă fișiere atașate Descarcă anunțul
Se incarca...