Dezvoltarea economică și socială - priorități ale municipiului Baia Mare

18 Aprilie, 2019
 
40 de inițiative economice noi premiate cu 25.000 euro prin proiectul primarului Cătălin Cherecheș
 
5 milioane euro – beneficiile proiectului primarului pentru oraș
 
Concursul de planuri de afaceri s-a derulat în cadrul – proiectului “Standarde pentru Baia Mare – Incluziune și integrare fără discriminare “, iar câștigătorii acestuia vor beneficia de granturi în valoare de peste 1.000.000 de Euro pentru a- și pune în practică ideile, astfel încât în scurt timp să poată oferi soluții la problemele persoanelor aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, a peste 800 de persoane, între care 230 de copii, care locuiesc în zona Ferneziu, respectiv pe străzile Luminișului și Horea.
 
Primarul municipiului Baia Mare Cătălin Cherecheș: ”Am fost unul dintre cei care au criticat acest tip de proiecte pentru că erau dintre cele care țineau foarte puțin de un impact concret în comunitatea noastră. Am considerat că sunt cel puțin două zone vulnerabile ale muncipiului Baia Mare din perspectivă socială și din perspectivă economică, două zone care trebuiesc impulsionate și unde comunitatea trebuie inițiată, respectiv dirijată spre a așeza spiritul antreprenorial într - o zonă efectivă, și a avea curajul să realizeze tot ceea ce însemnă proiecte economice și inițiative cu caracter economic.
 
Aceste tipuri de proiecte sunt mai mult decât utile și vreau să vă mărturisesc că mi – aș fi dorit să văd proiecte mai curajoase din partea celor care nu au câștigat și mi – aș fi dorit ca spiritul inovativ să fie cel care stă la baza acestor proiecte. Mi - aș fi dorit să fie mai mulți tineri care ies de pe băncile universităților și care pe lângă locul de muncă pe care îl au să aibă și o inițiativă privată pentru a - și putea consolida din punct de vedere economic viitorul, pentru a dispune de resurse mai mari, care răsplătesc efortul depus.
 
România este încă o țară care permite ca anumite lucruri să fie făcute și obținute mai ieftin, astfel că munca devine nu întotdeauna eficientă, oamenii nu întotdeauna sunt cei mai responsabili și cred că acestă mentalitate, inclusiv odată cu proiectele pe care le premiem astăzi va trebui schimbată.
 
Aceste proiecte sunt utile nu doar prin prisma a ceea ce însemna societățile înființate ca și startup- uri ci și pentru inițierea unor baimareni în mediul de afaceri, pentru ca aceștia să se perfecționeze în profesiile lor, dar totul pornind de la educație, pentru că avem 230 de copii care provin din familiile care locuiesc în zonele cu problemele sociale și pentru că trebuie să avem curaj să abordăm deschis aceste probleme , altfel decât până acum, respectiv să-i educăm, să le oferim șansa de care au nevoie, pentru a genera ridicarea nivelului social al acestor comunități.“
 
În cadrul concursului au fost depuse zeci de planuri de afaceri, însă doar 40 dintre acestea beneficiază de grantul solicitat , respectiv câte 25 .000 de euro fiecare. Afacerile care vor fi puse pe picioare sunt dintre cele mai diverse – de la laboratoare de cofetărie și patiserie până la spălătorii auto, locuri de joacă pentru copii sau construcții.
 
Proiectul “Standarde pentru Baia Mare –Incluziune și integrare fără discriminare“ are ca obiectiv creșterea calității vieții în comunitatea marginalizată în care există populație aparținând minorității rome, prin furnizarea de intervenție integrată în corespondență cu nevoile individuale și ale gospodăriei din care fac parte, pentru 800 de presoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială și care locuiesc în zona Ferneziu, respectiv pe străzile Luminișului și Horea din municipiul Baia Mare.
 
Beneficiarii proiectului
 
În domeniul educaţiei - 230 de copii aflaţi în risc de sărăcie beneficiază de educaţie şi hrană caldă. De asemenea, timp de doi ani vor primi obiectele necesare participării la educaţie (rechizite, îmbrăcăminte, încălţăminte, produse de igienă) şi vor participa la activităţi extracurriculare în programe after-school; 230 de părinţi (tutori ai copiilor) beneficiază de educaţie parentală; 45 de persoane participă la programe de tipul a doua şansă; 30 pachete integrate educaţionale oferite cadrelor didactice care predau la clasele în care sunt copii din grupul ţintă; 315 persoane apte de muncă, selectate pentru formare profesională; 240 persoane apte de muncă, selectate pentru calificare nivel I; 25 persoane apte de muncă, selectate pentru calificare nivel I, cu evaluare iniţială.
În domeniul ocupării  - 450 de adulţi beneficiază de informare şi consiliere profesională pentru creşterea şanselor de ocupare; 450 de persoane sprijinite pentru găsirea şi păstrarea unui loc de muncă; 315 de adulţi participă la formare profesională; 15 adulţi participă la ucenicie; 160 de adulţi la programe de antreprenoriat; 40 de adulţi sprijiniţi să-şi implementeze iniţiativele antreprenoriale.
Beneficiarii serviciilor medicale - 800 persoane aflate în situaţie de risc; 230 de copii; 30 de femei însărcinate; 40 de persoane cu dizabilităţi; 50 de persoane vârstnice.
În domeniul social - 150 de gospodării în care locuiesc persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune vor fi sprijinite pentru îmbunătăţirea condiţiilor de locuire; 40 de locuinţe vor beneficia de reabilitare şi adaptare clădire; amenajarea unui spaţiu de 140 mp pentru întâlnirea copiilor cu părinţii aflaţi în detenţie la Pentenciarul Baia Mare; 50 persoane, sprijinite pentru realizarea documentelor de identitate; 50 persoane, sprijinite pentru realizarea documentelor aferente proprietăţii locuinţei; 110 persoane, sprijinite pentru obţinerea autorizaţiilor necesare pentru realizările lucrărilor de îmbunătăţire a condiţiilor de locuit
40 de afaceri înfiinţate - Subvenţii antreprenori 40 x 111.557 lei. Total: 4.462.300 lei.
Angajatorii primesc subvenţii pentru persoanele angajate – 100 persoane angajate x 900 lei/ subvenţie (timp de 12 luni). Total: 1.080.000 lei
15 persoane participă la ucenicie - Subvenţie angajatori ucenici 15 x 1.100 lei/subvenţie (pentru 12 luni). Total: 198.000 lei.
Îmbunătăţirea condiţiilor de locuit - 150 de gospodării vor fi sprijinite. 150 x 8.000 lei/pachet. Total: 1.200.000 lei
Pentru creşterea nivelului de educaţie, proiectul are în vedere reabilitarea unei clădiri, ce aparţine Şcolii Gimnaziale „Nicolae Bălcescu” (costuri 240.000 lei). Aici se vor desfăşura programe de alfabetizare.
Se incarca...