Dezbatere publică privind PUZ ''ZONĂ REZIDENȚIALĂ BLOCURI DE LOCUINŢE P+5E+NIVEL TEHNIC'', generat de imobilul teren situat în zona cuprinsă între bulevardul București, strada Gheorghe Bilașcu și strada Petru Maior, Baia Mare

ANUNŢ DE INTERES PUBLIC

Municipiul Baia Mare, cu sediul în strada Gheorghe Şincai, nr. 37, Baia Mare, judeţul Maramureş, anunţă cetăţenii interesaţi asupra organizării dezbaterii publice pentru Planul Urbanistic Zonal ”ZONA REZIDENŢIALĂ BLOCURI DE LOCUINŢE P+5E+NIVEL TEHNIC”, generat de imobilul teren situat în zona cuprinsă între bulevardul Bucureşti, strada Gheorghe Bilaşcu şi strada Petru Maior, Baia Mare.

Iniţiator:
SC PIETROSUL SRL
Baia Mare, B- dul București nr. 8

Dezbaterea publică va avea loc la sediul Primăriei Baia Mare, strada Gheorghe Şincai, nr. 37, sala Europa, la data de 10 octombrie 2019, ora 16:00.

Cei interesați pot transmite în scris, observații, propuneri, sugestii și opinii cu valoare de recomandare, către Arhitect Şef - Serviciul Dezvoltare Urbană, situat la etajul 2 al instituției, camera 13, strada Gheorghe Şincai nr. 37.
Se incarca...