Consultare asupra propunerilor preliminare pentru elaborarea Planului Urbanistic Zonal ''EXTINDERE INTRAVILAN PENTRU LOCUINȚE INDIVIDUALE'', generat de imobilul teren situat în Baia Mare, str. Valea Borcutului fn.

08 Noiembrie, 2019

MUNICIPIUL BAIA MARE

   
   
Str. Gheorghe Şincai 37
Fax: +40 262 212 332 
430311, Baia Mare, România   Email: primar@baiamare.ro
Telefon: +40 262 213 824 Web: www.baiamare.ro

ANUNȚ
 
În conformitate cu prevederile Hotărârii nr.168/2011 ”Regulamentul local privind implicarea publicului în elaborarea și revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului”, aducem la cunoştinţa vecinilor şi publicului interesat de a formula observaţii asupra propunerilor din documentaţia de urbanism Plan Urbanistic Zonal “EXTINDERE INTRAVILAN PENTRU LOCUINȚE INDIVIDUALE”, generat de imobilul teren situat în Baia Mare, str. Valea Borcutului fn .
Publicăm azi 08 noiembrie 2019 pe site-ul Primăriei www.baiamare.ro, în presa locală şi afişăm la sediul Primăriei Municipiului Baia Mare, datele de identificare a obiectivului, conform tabelului următor:
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BAIA MARE
Data anunţului: 08.11.2019
PROPUNERE
CONSULTARE ASUPRA
PROPUNERILOR PRELIMINARE
 
Planul Urbanistic Zonal pentru “EXTINDERE INTRAVILAN PENTRU LOCUINȚE INDIVIDUALE”, generat de imobilul teren situat în Baia Mare, str. Valea Borcutului fn
 
Iniţiator:
Kalisch Sorin Gheorghe
 
Elaborator:
SC Pan Impex SRL – arh. Urb. Pandi Rodica
 
 
 
 
Planul Urbanistic Zonal pentru EXTINDERE INTRAVILAN PENTRU LOCUINTE INDIVIDUALE”, generat de imobilul teren situat în Baia Mare, str. Valea Borcutului fn.
Zona propusă a fi studiată în prezentul PUZ este situată în extravilanul municipiului Baia Mare, pe str Valea Borcutului fn., fiind delimitată de Strada Bilţiu Dăncuş la Sud și str. Valea Borcutului la Nord. Accesul la imobilele cuprinse în PUZ este asigurat din două direcţii printr-un drum comun al proprietarilor tabulari pe direcţia nord-sud
Funcțiunea propusă:
UTR-L 2b-Locuințe individuale în regim de construire izolat, situate pe versanți slab construiți, cu P, S(D)+P sau P+1(M),S(D)+P+1(M)
Regim de construire: izolat. 
Indicatori urbanistici propuşi:
  • POT maxim maxim = 20%
  • CUT maxim= 0.4 mp Adc / mp teren pt.înălțimi P,S(D)+P
  • CUT maxim= 0.6 mp Adc / mp teren pt.înălțimi P+1,S(D)+P+1
Regimul de înălţime al clădirilor: P,S(D)+P sau P+1(M),S(D)+P+1(M)
  • Hmax= 7 m la cornișă
  • Spații verzi = 70%
Publicul este invitat să participe la consultarea documentaţiei şi formularea observaţiilor (în scris) în perioada 08.11 – 28.11.2019 asupra documentelor disponibile la sediul Primăriei Municipiului Baia Mare, strada Gheorghe Şincai, nr. 37, jud. Maramureş, camera 13, în zilele de luni, între orele 12:00- 14:00, miercuri, între orele 9.00-12:00 și joi, între orele 13:00-15:00.
Dezbaterea publică va avea loc la sediul Primăriei Baia Mare în Sala EUROPA, strada Gheorghe Şincai, nr. 37, la data de 28.11.2019, ora 16.00
Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului: Mirela Ionce, Şef Serviciu Dezvoltare Urbană din cadrul structurii Arhitectului Șef a instituției, telefon 0262 211001/182.
 
Descarcă fișiere atașate Descarcă anunțul
Se incarca...