Consultare asupra propunerilor preliminare pentru Planul Urbanistic de Detaliu ''STAȚIE DE BAZĂ PENTRU SERVICII DE COMUNICAȚII ELECTRONICE - SITE MM 12277'', generat de imobilul situat în Baia Mare, str 22 Decembrie, nr.2

18 Iunie, 2020

MUNICIPIUL BAIA MARE

 
 
Str. Gheorghe Şincai 37
Fax: +40 262 212 332 
430311, Baia Mare, România   Email: primar@baiamare.ro
Telefon: +40 262 211 001 Web: www.baiamare.ro

ANUNȚ
 
În conformitate cu prevederile Hotărârii nr.168/2011 privind "Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajarea teritoriului”, aducem la cunoştinţa vecinilor şi publicului interesat de a formula eventuale observaţii şi sugestii asupra propunerilor din documentaţia de urbanism Planul Urbanistic de Detaliu pentru ”STAȚIE DE BAZĂ PENTRU SERVICII DE COMUNICAȚII ELECTRONICE - SITE MM 12277” generat de imobilul situat în Baia Mare, Str. 22 Decembrie, nr. 2.
Publicăm azi 18.06.2020 pe site-ul Primăriei www.baiamare.ro, în presa locală şi afişăm la sediul Primăriei Municipiului Baia Mare, datele de identificare a obiectivului, conform tabelului următor:
 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BAIA MARE
Data anunţului: 18.06.2020
  PROPUNERE
CONSULTARE ASUPRA
PROPUNERILOR PRELIMINARE
 
PUD - Planul Urbanistic de Detaliu pentru ”STAȚIE DE BAZĂ PENTRU SERVICII DE COMUNICAȚII ELECTRONICE - SITE MM 12277” generat de imobilul situat în Baia Mare, Str. 22 Decembrie, nr. 2
 
 
Iniţiator:
RCS & RDS SA
București, str Doctor Staicovici nr 75, Clădirea Forum 2000, etaj 2, sector 5,
 
Elaborator:
SC STUDIUM SRL
Baia Mare, str Progresului, nr. 52/10
Specialist RUR : arh. Strebeli Lavinia
 
 
 
 
 
Planul Urbanistic de Detaliu pentru STAȚIE DE BAZĂ PENTRU SERVICII DE COMUNICAȚII ELECTRONICE - SITE MM 12277 generat de imobilul situat în Baia Mare, Str. 22 Decembrie, nr. 2.
 
Zona studiată este cuprinsă în intravilanul municipiului Baia Mare, Str. 22 Decembrie, nr. 2.
Suprafaţa totală a zonei studiate este de 372 mp reprezentând proiecția la sol a blocului de locuințe.
 
Funcțiunea propusă: Stație de bază pentru servicii de comunicații electronice - site MM 12277;
Înălțimea de amplasare a antenelor: cota +18,20 m și +19,30 m.
 
Alinierea elemente și elemente antene:
Antenele sunt fixate pe acoperișul terasă al clădirii iar proiecțiile acestora pe plan orizontal nu depășesc limita exterioară a aticului, conform planșei de Reglementări urbanistice.
 

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ PARTICIPE LA: consultarea documentaţiei şi formularea observaţiilor (în scris) în perioada 18.06.2020 - 02.07.2020 asupra documentelor disponibile pe siteul Primăriei Municipiului Baia Mare, accesând adresa: https://www.baiamare.ro/ro/Servicii-publice/Serviciul-Dezvoltare-Urbana-si-Amenajarea-Teritoriului/Informare-si-consultare-a-publicului-pentru-documentatii-de-urbanism/
 
Având în vedere Hotararea nr.24/14.05.2020 a CNSU pentru instituirea stării de alerta pe teritoriul României, dezbaterea publică nu va mai avea loc, urmând ca observațiile publicului interesat să fie trimise electronic la următoarea adresa de mail: cic@baiamare.ro
Acestea vor respecta prevederile Ordonanței nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor.
 
Descarcă fișiere atașate Descarcă anunțul
Se incarca...