Consultare asupra propunerilor preliminare pentru Planul Urbanistic Zonal ''Reconfigurare Zona Gării'', generat de amplasamentul situat în Baia Mare, zona Gării

12 Mai, 2021
Anunț de interes public
 
În conformitate cu prevederile Hotărârii nr.168/2011 privind "Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajarea teritoriului”, aducem la cunoştinţa vecinilor şi publicului interesat de a formula eventuale observaţii şi sugestii asupra propunerilor din documentaţia de urbanism Planul Urbanistic Zonal „Reconfigurare Zona Gării”, generat de amplasamentul situat în Baia Mare, zona Gării, fiind delimitată de str. Gării, calea ferată la nord, str. Topazului, str. Mărgeanului, Bd.București, cale ferată sud.

Publicăm azi 12.05.2021 pe site-ul Primăriei www.baiamare.ro, în presa locală şi afişăm la sediul Primăriei Municipiului Baia Mare, datele de identificare a obiectivului, conform tabelului următor:
 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BAIA MARE
Data anunțului: 12.05.2021
PROPUNERE
 
CONSULTARE ASUPRA
PROPUNERILOR PRELIMINARE
 
Planul Urbanistic Zonal pentru
„Reconfigurare Zona Gării”, generat de amplasamentul situat în Baia Mare, zona Gării, fiind delimitată de str. Gării, calea ferată la nord, str. Topazului, str. Mărgeanului, Bd.București, cale ferată sud  
  
 
Iniţiator:
Municipiul Baia Mare
 
 
Elaborator:
SC Agorapolis SRL si SC Raumplan Design SRL
 
Planul Urbanistic Zonal „Reconfigurare Zona Gării”, generat de amplasamentul situat în Baia Mare, zona Gării, fiind delimitată de str. Gării, calea ferată la nord, str. Topazului, str. Mărgeanului, Bd.București, cale ferată sud
Teritoriul studiat este delimitat de str. Gării, calea ferată la nord, str. Topazului, str. Mărgeanului, limita U.T.R. A2b2( conform PUG aprobat), Bd.București, limita U.T.R. A2am( conform PUZ “Spații comerciale, birouri, cazare” aprobat prin HCL 230/2007), la vest și calea ferată la sud
Suprafaţa totală a zonei de studiu este de 68 ha
Funcțiuni propuse / Indicatori urbanistici propuşi:
Reglementarea funcţională a zonei, va avea ca obiective respectarea principiilor dezvoltării urbane integrate, instituirea reglementărilor urbanistice care să asigure protejarea şi dezvoltarea durabilă a zonei, reabilitarea mediului de viaţă şi a ambianţei zonei
• Se vor reglementa indicatorii urbanistici în funcţie de caracteristicile specifice ale zonei studiate, tipologia loturilor şi a fronturilor stradale;
• Se va reglementa regimul de înalţime permis în funcţie de fondul construit existent pentru fiecare zonă în parte;
• Documentația se va corela cu P.U.Z. “CONSTITUIRE ZONĂ MIXTĂ PE FRONTUL VESTIC AL STRĂZII GĂRII”, aflată în curs de elaborare;
 
PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ PARTICIPE LA: consultarea documentaţiei şi formularea observaţiilor (în scris) în perioada 12.05.2021-01.06.2021 asupra documentelor disponibile pe site-ul Primăriei Municipiului Baia Mare, accesând adresa:  https://www.baiamare.ro/Baiamare/Servicii/Serviciul%20Dezvoltare%20Urbana/Informare%20public%20documentatii%20urbanism/PUZ_Gar%C4%83_-_consultare_publica(1).pdf
 
 
Descarcă fișiere atașate Descarcă anunțul
Se incarca...