Consultare asupra propunerilor preliminare pentru Planul Urbanistic Zonal ''Introducere teren în intravilanul municipiului Baia Mare, parcelare, realizare ansamblu de locuințe și dotări-servicii aferente, amenajări incinte, împrejmuiri, racorduri și branșamente utilități'', generat de imobilul situat în Baia Mare, strada Valea Borcutului nr. F.N.

30 Iunie, 2020

MUNICIPIUL BAIA MARE

 
 
Str. Gheorghe Şincai 37
Fax: +40 262 212 332 
430311, Baia Mare, România   Email: primar@baiamare.ro
Telefon: +40 262 211 001 Web: www.baiamare.ro

ANUNȚ
 
În conformitate cu prevederile Hotărârii nr.168/2011 privind "Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajarea teritoriului”, aducem la cunoştinţa vecinilor şi publicului interesat de a formula eventuale observaţii şi sugestii asupra propunerilor din documentaţia de urbanism Planul Urbanistic Zonal pentru “Introducere teren în intravilanul municipiului Baia Mare, parcelare, realizare ansamblu de locuințe si dotări-servicii aferente, amenajari incinte, împrejmuiri, racorduri si branșamente utilități” generat de imobilul teren situat în Baia Mare, strada Valea Borcutului nr. F.N.
Publicăm azi 30.06.2020 pe site-ul Primăriei www.baiamare.ro, în presa locală şi afişăm la sediul Primăriei Municipiului Baia Mare, datele de identificare a obiectivului, conform tabelului următor:
 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BAIA MARE
Data anunţului: 30.06.2020
  PROPUNERE
CONSULTARE ASUPRA
PROPUNERILOR PRELIMINARE
 
Plan Urbanistic Zonal pentru “Introducere teren în intravilanul municipiului Baia Mare, parcelare, realizare ansamblu de locuințe si dotări-servicii aferente, amenajari incinte, imprejmuiri, racorduri si branșamente utilități” generat de imobilul teren situat în Baia Mare, strada Valea Borcutului nr. F.N
 
 
Iniţiator:
Bulzan Dumitru Gheorghe
 
Elaborator:
S.C. FILIP S CONCEPT S.R.L.
Arh. Urb. Filip Ionuț
 
 
 
 
 
Planul Urbanistic Zonal pentru “Introducere teren în intravilanul municipiului Baia Mare, parcelare, realizare ansamblu de locuințe si dotări-servicii aferente, amenajari incinte, imprejmuiri, racorduri si branșamente utilități” generat de imobilul teren situat în Baia Mare, strada Valea Borcutului nr. F.N
Teritoriul studiat este delimitat de limita parcelei cadastrale 102097 și de strada Valea Borcutului spre est.
• Suprafața totală a zonei de studiu este de 38010 mp. 
Funcțiunea propusă:
Zonă de imobile D+P+2E cu destinația de locuințe colective cu (max 6 apartamente pe imobil), cu parter comercial și servicii, imobile de locuinte cuplate D+P+1E+2ER, locuințe individuale cu regim de înălțime P + parțial 1E
     • POT maxim propus = 20 %
     • CUT maxim propus = 0,6 mp A.D.C./ mp teren. 
     • G.O.= 40 %
     • Sp.V.= 60 %
REGIM DE ÎNĂLŢIME
     • Rhmax = D(S)+P+1E+2Eretras,
     • Hmax la cornișe = 12,50 metri  

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ PARTICIPE LA: consultarea documentaţiei şi formularea observaţiilor (în scris) în perioada 30.06.2020-15.07.2020 asupra documentelor disponibile pe siteul Primăriei Municipiului Baia Mare, accesând adresa: https://www.baiamare.ro/ro/Servicii-publice/Serviciul-Dezvoltare-Urbana-si-Amenajarea-Teritoriului/Informare-si-consultare-a-publicului-pentru-documentatii-de-urbanism/
 
Având în vedereHotararea nr.24/14.05.2020 a CNSU pentru instituirea stării de alerta pe teritoriul României, dezbaterea publică nu va mai avea loc, urmând ca observațiile publicului interesat să fie trimise electronic la următoarea adresa de mail: cic@baiamare.ro
Acestea vor respecta prevederile Ordonanței nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor.
 
Descarcă fișiere atașate Descarcă anunțul
Se incarca...