Consultare asupra propunerilor preliminare pentru Planul Urbanistic Zonal ''Imobil Multifuncțional S+P+8E, spații comerciale, centre recreere și sport, locuințe'' generat de imobilul situat în Baia Mare, str Rachetei FN

11 Februarie, 2020

MUNICIPIUL BAIA MARE

ARHITECT ȘEF
 
SERVICIUL DEZVOLTARE URBANĂ
 
Str. Gheorghe Şincai 37
Fax: +40 262 212 332 
430311, Baia Mare, România   Email: primar@baiamare.ro
Telefon: +40 262 213 824 Web: www.baiamare.ro

ANUNȚ
 
În conformitate cu prevederile Hotărârii nr.168/2011 privind "Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajarea teritoriului”, aducem la cunoştinţa vecinilor şi publicului interesat de a formula eventuale observaţii şi sugestii asupra propunerilor din documentaţia de urbanism urbanism Planul Urbanistic Zonal "Imobil Multifuncțional S+P+8E,spații comerciale,centre recreere și sport,locuințe”, generat de imobilul teren situat în Baia Mare, str Rachetei FN.
Publicăm azi 11.02.2020 pe site-ul Primăriei www.baiamare.ro, în presa locală şi afişăm la sediul Primăriei Municipiului Baia Mare, datele de identificare a obiectivului, conform tabelului următor:
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BAIA MARE
Data anunţului: 11.02.2020
  PROPUNERE
CONSULTARE ASUPRA
PROPUNERILOR PRELIMINARE
 
Planul Urbanistic Zonal pentru "Imobil Multifuncțional S+P+8E, spații comerciale, centre recreere și sport, locuințe”, generat de imobilul teren situat în Baia Mare, str Rachetei FN.
 
 
Iniţiator:
SC Oberhauser Invest SRL
SC Rentas Loco SRL
SC Eco Antnic SRL
 
Elaborator:
SC Ambient SRL – arh. Urb. Băban Alexandru
 
 
 
 
Planul Urbanistic Zonal "Imobil Multifuncțional S+P+8E,spații comerciale,centre recreere și sport,locuințe”, generat de imobilul teren situat în Baia Mare, str Rachetei FN.

Teritoriul studiat se află în intravilanul municipiului Baia Mare, pe str. Rachetei FN . Accesul în zonă se face din str. Rachetei pe latura estica a proprietații. Suprafaţa totală a zonei de studiu este de 960 mp
 
Funcțiunea propusă: UTR-Lc-IS- Imobil Multifuncțional S+P+8E, spații comerciale, centre recreere, sport și locuințe;
 
Regim de construire: izolat. 
Indicatori urbanistici propuşi:
    • POT maxim = 80%
    • CUT maxim= 2,88 mpADC/mp teren 
Regimul de înălţime al clădirilor: S+P+1+8E
    • Hmax= 27 m de la cornișă
    • Spații verzi= 10%

Publicul este invitat să participe la consultarea documentaţiei şi formularea observaţiilor (în scris) în perioada 11.02 – 02.03.2020 asupra documentelor disponibile la sediul Primăriei Municipiului Baia Mare, strada Gheorghe Şincai, nr. 37, jud. Maramureş, camera 13, în zilele de luni, între orele 12:00- 14:00, miercuri, între orele 9.00-12:00 și joi, între orele 13:00-15:00.
Dezbaterea publică va avea loc la sediul Primăriei Baia Mare în Sala EUROPA, strada Gheorghe Şincai, nr. 37, la data de 21.02.2020, ora 14.00
Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului: Mirela Ionce, din cadrul Direcţiei Urbanism, Baia Mare, str.Gheorghe Şincai, nr.37, telefon 0262 211001/182.
 
Descarcă fișiere atașate Descarcă anunțul
Se incarca...