Consultare asupra propunerilor din documentația de urbanism Planul Urbanistic Zonal ''Schimbare de funcțiune din UTR V6 și L1b în UTR Lips- Zonă de locuințe individuale, prestări servicii, reparații, întreținere auto și conexe'', generat de imobilul situat în Baia Mare, str. Arinului nr. 51

În conformitate cu prevederile Hotărârii nr.168/2011 privind "Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajarea teritoriului”, aducem la cunoştinţa vecinilor şi publicului interesat de a formula eventuale observaţii şi sugestii asupra propunerilor din documentaţia de urbanism Planul Urbanistic Zonal SCHIMBARE DE FUNCȚIUNE DIN UTR V6 ȘI L1b ÎN UTR Lips- ZONA DE LOCUINȚE INDIVIDUALE, PRESTĂRI SERVICII, REPARAȚII, ÎNTREȚINERE AUTO ȘI CONEXE, generat de imobilul situat în Baia Mare, strada Arinului nr. 51

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ PARTICIPE LA: consultarea documentaţiei şi formularea observaţiilor (în scris) în perioada 27.11.2021 – 14.12.2021 asupra documentelor disponibile pe siteul Primăriei Municipiului Baia Mare, accesând adresa: https://www.baiamare.ro/ro/Servicii-publice/Serviciul-Dezvoltare-Urbana-si-Amenajarea-Teritoriului/Informarea-si-consultarea-publicului-pentru-documentatiile-de-urbanism/ .

Observațiile publicului interesat vor fi trimise electronic la următoarea adresa de mail: urbanism@baiamare.ro.

Acestea vor respecta prevederile Ordonanței nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor.

Dezbaterea publică va avea loc în data de 14.12.2021 ora 15.00 în SALA EUROPA la sediul Primariei Baia Mare, str. Gheorghe Şincai 37.
Descarcă fișiere atașate Datele de identificare a obiectivului
Se incarca...