Consultare asupra propunerilor din documentația de urbanism Planul Urbanistic Zonal ''Modificare funcțiune a zonei din UTR A1b în zonă de locuințe'', generat de imobilul situat în Baia Mare, str. Plaiului f.n.

În conformitate cu prevederile Hotărârii nr.168/2011 privind "Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajarea teritoriului”, aducem la cunoştinţa vecinilor şi publicului interesat de a formula eventuale observaţii şi sugestii asupra propunerilor din documentaţia de urbanism Planul Urbanistic Zonal ”MODIFICARE FUNCȚIUNE A ZONEI DIN UTR A1b ÎN ZONA DE LOCUINȚE” generat de imobilul situat în Baia Mare, strada Plaiului, F.N.

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ PARTICIPE LA: consultarea documentaţiei şi formularea observaţiilor (în scris) în perioada 27.11.2021-14.12.2021 asupra documentelor disponibile pe siteul Primăriei Municipiului Baia Mare, accesând adresa: https://www.baiamare.ro/ro/Servicii-publice/Serviciul-Dezvoltare-Urbana-si-Amenajarea-Teritoriului/Informarea-si-consultarea-publicului-pentru-documentatiile-de-urbanism/ .

Observațiile publicului interesat vor fi trimise electronic la următoarea adresa de mail: urbanism@baiamare.ro.

Acestea vor respecta prevederile Ordonanței nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor.

Dezbaterea publică va avea loc în data de 14.12.2021 ora 14.00 în SALA EUROPA la sediul Primariei Baia Mare, str. Gheorghe Şincai 37.
Descarcă fișiere atașate Datele de identificare a obiectivului
Se incarca...