Concurs de recrutare pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a funcției publice de execuție vacante din cadrul Direcției Patrimoniu - 1 post consilier, clasa I, grad profesional superior la Serviciul Contracte Imobiliare

14 Septembrie, 2021
Nr. 37.952/2021

ANUNŢ
privind concursul de recrutare organizat în baza art. V din O.G. nr. 17/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 134/2019 privind reorganizarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, precum şi pentru modificarea unor acte normative, pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a funcției publice de execuție vacante de consilier superior, Serviciul Contracte Imobiliare, din cadrul Direcției Patrimoniu, cu durata normală a timpului de muncă.
 
Primăria Municipiului Baia Mare va demara procedura de organizare și desfășurare a concursului de recrutare pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a funcției publice de execuție vacante din cadrul Direcției Patrimoniu, cu durată normală a timpului de muncă, după cum urmează:
 
1 post consilier, clasa I, grad profesional superior la Serviciul Contracte Imobiliare, pe durată nedeterminată, cu durata normală a timpului de muncă (8 ore/zi, 40 ore/săptămână), ID: 473897

Condiții specifice de participare: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental științe inginerești; certificat de autorizare minimum categoria C, emis de către Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) pentru executarea de lucrări de cadastru, geodezie și cartografie; minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale necesare ocupării unor funcţii publice, prevăzute în art. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
 
Concursul va consta în două probe, respectiv, probă scrisă şi interviu. Proba scrisă va avea loc în data de 14.10.2021, ora 10,00, la sediul Primăriei Municipiului Baia Mare, strada Gheorghe Şincai, nr. 37.
Dosarele se depun la sediul Primăriei Municipiului Baia Mare, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului atât pe site-ul instituției cât și pe site-ul Agenției Naționale A Funcționarilor Publici, precum și în presă, respectiv până la data de 04.10.2021, inclusiv.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la persoana de contact: Lupșa Roxana, inspector Serviciul Resurse Umane, Guvernanță Corporativă, telefon 0372624195, e-mail roxana.lupsa @baiamare.ro.
 
Dr. ec. Cătălin Cherecheş
Primarul Municipiului Baia Mare 
 
 

 
!!! UPDATE 17.09.2021
 
                                                                 INFORMARE
 
Având în vedere intrarea în vigoare a OUG nr. 99/2021, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 876/13.09.2021, prin raportare la prevederile art. II din acest act normativ prin care se modifică şi completează art. 27 alin. (3) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici a retras anunţurile de concurs, publicate în perioada 14.09.2021 – 15.09.2021, pentru concursurile de ocupare a unor funcţii publice vacante/ temporar vacante organizate de autorităţile şi instituţiile publice.
 
Primăria Municipiului Baia Mare a publicat în data de 14.09.2021 anunțul de concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional superior, ID: 473897, la Serviciul Contracte Imobiliare.
 
În consecinţă, vă informăm că pentru concursul mai sus-menţionat nu se vor mai face înscrieri.
 
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici a solicitat Ministerului Justiţiei şi Consiliului Legislativ comunicarea unui punct de vedere referitor la aplicabilitatea prevederilor art. II din OUG nr. 99/2021 raportat la dispoziţiile art. V din OG. nr. 17/2021, iar în situaţia în care acesta va fi formulat în sensul organizării concursurilor, procedurile de concurs vor fi reluate, în condiţiile legii, la solicitarea instituţiilor publice.
Se incarca...