Anunț public privind decizia etapei de încadrare de către A. P. M. Maramureș, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ''URBANIZARE ZONĂ PIRITĂ'', propus a fi amplasat în municipiul Baia Mare, str. Iazului, 1B

19 Iunie, 2020

Anunț public privind decizia etapei de încadrare


MUNICIPIUL BAIA MARE, cu sediul în municipiul Baia Mare, str. Gheorghe Șincai, nr. 37, județul Maramureș, titular al proiectului „URBANIZARE ZONĂ PIRITĂ”, propus a fi amplasat în municipiul Baia Mare, str. Iazului, nr. 1B, județul Maramureș, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Maramureș, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul mai sus menționat.
 
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Maramureș, în localitatea Baia Mare, str. Iza, nr. 1A, județul Maramureș, în zilele de luni – joi între orele 8.00 – 16.30 și vineri între orele 8.00 – 14.00 precum și la următoarea adresă de internet http://apmmm.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Maramureș.
 
Se incarca...