Anunț public privind deciz, pentria etapei de încadrare de către A. P. M. Maramureș, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediuluiu proiectul ''Amplasare platforme îngropate pentru colectarea selectivă a deşeurilor în municipiul Baia Mare – Etapa I''

22 Iulie, 2021
MUNICIPIUL BAIA MARE, cu sediul în municipiul Baia Mare, str. Gheorghe Şincai, nr. 37, judeţul Maramureş, titular al proiectului „Amplasare platforme îngropate pentru colectarea selectivă a deşeurilor în municipiul Baia Mare – Etapa I” propus a fi amplasat în municipul Baia Mare, identificat prin plan de situaţie judeţul Maramureş, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Maramureş, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul mai sus menţionat.
 
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Maramureş, cu sediul în localitatea Baia Mare, str. Iza, nr. 1 A, jud. Maramureş, în zilele de luni – joi între orele 8:00 – 16:30 şi vineri între orele 8:00 – 14:00 precum şi la următoarea adresă de internet http://apmmm.anpm.ro
 
Publicul interesat poate înainta comentarii / observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Maramureş.
 
Se incarca...