Anunţ public privind decizia etapei de încadrare de către A. P. M. Maramureș, pentru proiectul ''COMPLEX SOCIO-CULTURAL SPORTIV ȘI DE AGREMENT'', propus a fi amplasat în municipiul Baia Mare, str. Câmpul Tineretului nr. 1

Municipiul Baia Mare, titular al proiectului “COMPLEX SOCIO-CULTURAL SPORTIV ȘI DE AGREMENT”, propus a fi amplasat în municipiul Baia Mare, str. Câmpul Tineretului nr. 1, jud. Maramureș, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Maramureș, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul mai sus menționat.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru protecția Mediului Maramureș, din localitatea Baia Mare, str. Iza, nr. 1A, jud.Maramureș, în zilele de luni-joi, între orele 8:00-16:30 și vineri, între orele 8:00-14:00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmmm.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicarii anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Maramureș.
Se incarca...