Anunț privind recrutearea unui coordonator și recenzori șefi pentru efectuarea recensământului în Municipiul Baia Mare

05 Aprilie, 2022
Primăria Municipiului Baia Mare anunță că în perioada 05.04.2022 - 15.04.2022, recrutează un coordonator și 7 recenzori șefi pentru efectuarea în teren a recensământului în Municipiul Baia Mare.
 
Recenzorii selectați vor încheia un contract de servicii cu autoritatea locală.

Perioada de contractare a serviciilor este: 16.05.2022 - 17.07.2022
 
Candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
Condiții generale:
• Vârsta minimă 18 ani împliniți;
• Minim studii medii absolvite (diplomă absolvent liceu) – condiție eliminatorie;
• Sa nu aibă cazier – condiție eliminatorie;
• Abilitatea de a utiliza corespunzor un terminal informatic în vederea realizării activităților aferente recensămăntului;
• Să dispună de un telefon mobil pe care să-l utilizeze pentru comunicare;
• Rezistență la stres și lucru sub presiune;
 
Condiții specifice:
• Disponibilitatea de a desfășura muncă pe teren (pentru monitorizarea și coordonarea recenzorilor / recenzorilor-șefi) ;
• Disponibilitatea de a lucra în weekend;
• Obligativitatea unei adrese de email;
 
Atribuțiile personalului de recensământ: conform Modelului de contract cadru de servicii pentru RPL2021 prevăzut în Anexa nr. 2 a HG nr. 145/2022 privind modificarea și completarea HG nr. 1071/2020 pentru stabilirea bugetului și categoriilor de cheltuieli necesare efectuării recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021.

Depunerea cererilor:
Persoanele interesate vor completa cererea care poate fi descărcată AICI și vor opta pentru funcția dorită (coordonator și recenzori șefi), o vor scana și transmite on-line pe adresa de e-mail: cic@baiamare.ro, însoțită de următoarele documente:
   • Carte de Identitate.
   • Certificat de cazier judiciar
   • Diploma de absolvire (minim studii medii)

Cererile se pot depune până la data de 15.04.2022
 
Personalul selectat va încheia cu autoritatea locală un contract de prestări servicii pe perioada 16.05-17.07.2022 - modelul contractului e prevăzut în Anexa nr. 2 a H.G. nr. 145/2022 privind modificarea şi completarea HG nr. 1071/2020 pentru stabilirea bugetului şi a categoriilor de cheltuieli necesare efectuarii recensamântului populaţiei şi locuinţelor din România în anul 2021.
 
Descarcă fișiere atașate Model cerere
Se incarca...