Anunț privind recrutarea recenzorilor pentru efectuarea recensământului în teritoriu în Municipiul Baia Mare

05 Aprilie, 2022
Primăria Municipiului Baia Mare anunță că în perioada 05.04.2022 - 05..05.2022, recrutează 143 de recenzori pentru efectuarea în teren a recensământului în Municipiul Baia Mare.
Recenzorii selectați vor încheia un contract de servicii cu autoritatea locală.
Perioada de contractare a serviciilor este: 16.05.2022 - 17.07.2022
 
Candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
 
Condiții generale:
  • Vârsta minimă 18 ani împliniți;
  • Minim studii medii absolvite (diplomă absolvent liceu) – condiție eliminatorie;
  • Sa nu aibă cazier – condiție eliminatorie;
  • Să dețină cunoștințe de utilizare a unui terminal de tip tabletă
  • Abilitatea de a comunica într-o manieră civilizată; capacitatea de a stabili contacte interpersonale, de a fi cordial, plăcut, metodic și riguros;
  • Să dispună de un telefon mobil pe care să-l utilizeze pentru comunicare;
  • Rezistență la stres și lucru sub presiune;
 
Condiții specifice:
  • Disponibilitatea de a desfășura muncă pe teren
  • Disponibilitatea de a lucra în medie 8 ore pe zi și weekend
  • Obligativitatea unei adrese de email
 
Atribuțiile personalului de recensământ: conform Modelului de contract cadru de servicii pentru RPL2021 prevăzut în Anexa nr. 2 a HG nr. 145/2022 privind modificarea și completarea HG nr. 1071/2020 pentru stabilirea bugetului și categoriilor de cheltuieli necesare efectuării recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021.

Depunerea cererilor:
Persoanele interesate vor completa cererea care poate fi descărcată AICI, o vor scana și transmite on-line pe adresa de e-mail: cic@baiamare.ro, însoțită de următoarele documente:
  • Carte de Identitate.
  • Certificat de cazier judiciar
  • Diploma de absolvire (minim studii medii)

Cererile se pot depune până la data de 05.05.2022
 
Personalul selectat va încheia cu autoritatea locală un contract de prestări servicii pe perioada 16.05-17.07.2022- modelul contractului e prevazut în Anexa nr. 2 a H.G. nr. 145/2022 privind modificarea şi completarea HG nr. 1071/2020 pentru stabilirea bugetului şi a categoriilor de cheltuieli necesare efectuarii recensamântului populaţiei şi locuinţelor din România în anul 2021. 
Descarcă fișiere atașate Descarcă anunțul Descarcă cererea
Se incarca...