Anunț privind organizarea unui examen în vederea promovării în grad profesional superior a funcţionarilor publici din cadrul Municipiului Baia Mare

Primăria Municipiului Baia Mare anunţă organizarea unui examen în vederea promovării funcţionarilor publici în grad profesional imediat superior.

Condiţii de participare cumulative:
-să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
-să fi obţinut cel puţin calificativul «bine» la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani în care funcţionarul public s-a aflat în activitate;
-să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii.

Examenul va avea loc în data de 10.12.2019, ora 10,00 proba scrisă, la sediul Primăriei Municipiului Baia Mare, strada Gheorghe Şincai, nr.37.

Dosarele de examen se depun la sediul Primăriei Municipiului Baia Mare, în termen de 20 de zile de la data afişării anunţului, la sediul Primăriei Municipiului Baia Mare, respectiv până în data de 27.11.2019 inclusiv.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Serviciul Resurse Umane, camera 31, etaj IV, telefon 0262/211001, interior 195.
Se incarca...