Anunț privind organizarea unui concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcții publice de execuție vacante din cadrul Instituției Arhitectului Șef: 2 posturi la Serviciul Autorizare Construcții și 1 post la Compartimentul Protecția Monumentelor Istorice și Zone Protejate

25 Mai, 2022
ANUNŢ
privind concursul de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor funcții publice de execuție vacante din cadrul Instituției Arhitectului Șef, cu durată normală a timpului de muncă (8 ore/zi, 40 ore/săptămână)

Primăria Municipiului Baia Mare va demara procedura de organizare și desfășurare a concursului de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor funcții publice de execuție vacante din cadrul Instituției Arhitectului Șef, cu durată normală a timpului de muncă, după cum urmează:
 
• 1 post inspector, clasa I, grad profesional asistent la Serviciul Autorizare Construcții, cu durata normală a timpului de muncă (8 ore/zi, 40 ore/săptămână), ID post 339138.
Condiții specifice de participare: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în unul dintre domeniile urbanismului, arhitecturii sau construcțiilor, minimum 1 an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.
 
• 1 post inspector, clasa I, grad profesional principal la Serviciul Autorizare Construcții, cu durata normală a timpului de muncă (8 ore/zi, 40 ore/săptămână), ID post 433225.
Condiții specifice de participare: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în unul dintre domeniile urbanismului, arhitecturii sau construcțiilor, minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.
 
• 1 post inspector, clasa I, grad profesional asistent la Compartiment Protecția Monumentelor Istorice și Zone Protejate, cu durata normală a timpului de muncă (8 ore/zi, 40 ore/săptămână), ID post 473887.
 
Condiții specifice de participare: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în unul dintre domeniile urbanismului, arhitecturii sau construcțiilor, minimum 1 an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale necesare ocupării unor funcţii publice, prevăzute în art. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Concursul va consta în două probe, respectiv, probă scrisă şi interviu. Proba scrisă va avea loc în data de 27.06.2022 ora 10.00, la sediul Municipiului Baia Mare, strada Gheorghe Şincai, nr. 37.

Dosarele se depun la sediul Primăriei Municipiului Baia Mare, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului atât pe site-ul instituției cât și pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, respectiv de la data de 25.05.2022 până la data de 14.06.2022 ora 16.00, inclusiv.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la persoana de contact: Coman Ioana, consilier Biroul Guvernanță Corporativă, telefon 0372624195, e-mail ioana.coman@baiamare.ro. 
 
 
Se incarca...