Anunț privind organizarea unui concurs de recrutare pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a unor funcții publice de execuție vacante din cadrul Direcției Patrimoniu

28 Iunie, 2021
Primăria Municipiului Baia Mare va demara procedura de organizare și desfășurare a concursului de recrutare pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a unor funcții publice de execuție vacante din cadrul Direcției Patrimoniu, cu durată normală a timpului de muncă, după cum urmează:
 
•  1 post inspector, clasa I, grad profesional asistent la Serviciul Monitorizare Contracte, pe durată nedeterminată, cu durata normală a timpului de muncă (8 ore/zi, 40 ore/săptămână), ID: 409998
Condiții specifice de participare: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în ramura de știință Științe economice, minimum 1 an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.
 
•  1 post consilier, clasa I, grad profesional superior la Serviciul Contracte Imobiliare, pe durată nedeterminată, cu durata normală a timpului de muncă (8 ore/zi, 40 ore/săptămână), ID: 473897
Condiții specifice de participare: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în unul din domeniile de licență inginerie geologică sau inginerie geodezică sau în una din specializările cartografie sau topografie minieră; certificat de autorizare minimum categoria C, emis de către Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) pentru executarea de lucrări de cadastru, geodezie și cartografie; minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.
 
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale necesare ocupării unor funcţii publice, prevăzute în art. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
 
Concursul va consta în două probe, respectiv, probă scrisă şi interviu. Proba scrisă va avea loc în data de 29.07.2021, ora 10,00, la sediul Primăriei Municipiului Baia Mare, strada Gheorghe Şincai, nr. 37.

Dosarele se depun la sediul Primăriei Municipiului Baia Mare, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului atât pe site-ul instituției cât și pe site-ul Agenției Naționale A Funcționarilor Publici, precum și în presă, respectiv până la data de 19.07.2021 inclusiv.
 
Relaţii suplimentare se pot obţine de la persoana de contact: Lupșa Roxana, consilier Biroul Guvernanță Corporativă, telefon 0372624195, e-mail roxana.lupsa@baiamare.ro
 
Dr. ec. Cătălin Cherecheş
Primarul Municipiului Baia Mare
 
 
Se incarca...