Anunț privind organizarea unui concurs de recrutare în vederea ocupării funcției publice de execuție vacante de consilier juridic asistent la Serviciul Juridic

Municipiul Baia Mare organizează concurs de recrutare în vederea ocupării funcției publice de execuție vacante de consilier juridic asistent la Serviciul Juridic.

Condiţiile specifice de participare la concurs sunt: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în ramura de știință științe juridice, minimum 1 an vechime în specialitatea studiilor.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale necesare ocupării unei funcţii publice, prevăzute la art. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Concursul va consta în două probe, respectiv, proba scrisă și interviu. Proba scrisă va avea loc în data de 18.02.2020, ora 10:00, la sediul Municipiului Baia Mare, strada Gheorghe Șincai, nr. 37.

Dosarele se depun la sediul Municipiului Baia Mare, în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului atât pe site-ul instituției cât și pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, precum și în presă, respectiv până la data de 05.02.2020, inclusiv.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Lupșa Roxana, inspector la Serviciul Resurse Umane, camera 31, etaj IV, telefon 0262/211001, interior 195, e-mail resurse@baiamare.ro

Rezultatele concursului

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere
Rezultatul probei scrise


Se incarca...