Anunț privind organizarea unui Seminar pentru părinți în cadrul proiectului: ''Școala așa cum ne place!''- Măsuri integrate de creștere a accesului și participării copiilor, tinerilor și adulților la educație''

25 Mai, 2022
 
Subactivitatea 4.1: Campanie trimestrială în școlile partenere sau asociate de informare și conștientizare a nediscriminării, valorilor incluziunii sociale la nivelul elevilor, părinților/tutorilor și cadrelor didactice.
 

INFORMARE

    Seminar pentru părinți în cadrul proiectului: „Școala așa cum ne place!”- Măsuri integrate    de creștere a accesului și participării copiilor, tinerilor și adulților la educație”

Municipiul Baia Mare, în calitate de beneficiar, împreună cu Fundaţia Hope and Homes for Children România şi Şcoala Gimnazială Vasile Alecsandri Baia Mare, în calitate de parteneri, anunţă organizarea unui Seminar pentru părinți. Activitatea va avea loc joi, 26.05.2022, începând cu ora 16.00, la Școala Gimnazială ”Octavian Goga” Baia Mare, strada Vasile Lucaciu Nr. 56.

Acțiunea este prevăzută în Subactivitatea 4.1: Campanie trimestrială în școlile partenere sau asociate de informare și conștientizare a nediscriminării, valorilor incluziunii sociale la nivelul elevilor, părinților/tutorilor și cadrelor didactice.
 
Părinții participanți vor fi informați despre necesitatea implicării în vederea reducerii ratei de abandon/părăsire timpurie a școlii de către elevi, precum și despre conștientizarea importanței educației în viitorul copiilor lor.
 
Părinții sunt primii profesori ai copiilor, primii care își pun amprenta asupra dezvoltării lor armonioase și a educației lor!
 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014–2020.
 
Proiectul are o perioadă de implementare de 36 luni, începând cu data de 29.05.2018 până la 03.01.2023, cu o valoare totală a cheltuielilor eligibile angajate pe perioada proiectului de 9.283,645,26 lei şi este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014–2020, Axa prioritară 6, ”Educație și competențe”, Prioritatea de investiții 10 (i) ”Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare”, cod apel: POCU/74/6/18, Operațiune compozită OS 6.2, 6.3, 6.4, 6.6, cod proiect 104770.
 
Date de contact:
Vida Noemi Erika,
Manager de proiect
Municipiul Baia Mare
E-mail: proiect_pocu_104770@baiamare.ro
 
 
Descarcă fișiere atașate Descarcă anunțul
Se incarca...