Anunț privind lansarea proiectului ''Accesul direct al cetățeanului la serviciile socio-medicale ale Municipiului Baia Mare''

Anunțuri și comunicate - 23 Iulie, 2020
 
ANUNȚ
 
Privind lansarea proiectului
"Accesul direct al cetățeanului la serviciile socio-medicale ale Municipiului Baia Mare" 

 
 
Municipiul Baia Mare, în calitate de Solicitant, implementează, în parteneriat cu Direcția de Asistență Socială Baia Mare, Proiectul "Accesul direct al cetățeanului la serviciile socio-medicale ale Municipiului Baia Mare", cod SMIS 136164

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunatățirea proceselor și implementarea de măsuri de simplificare a procedurilor administrative pentru cetățeni în domeniul sociomedical.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt furnizarea instrumentelor software de interacțiune cu cetățeanul în domeniul social și socio-medical, retrodigitizarea arhivei Municipiului Baia Mare și creșterea capacității administrative și facilitarea importului de bune practici în domeniul social și socio-medical.

Rezultatele așteptate sunt: proceduri simplificate pentru reducerea birocrației pentru cetățeni la nivel local corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetățeni implementate, cunostințe și abilități ale personalului din autoritățile și instituțiile publice locale îmbunătățite, în vederea sprijinirii măsurilor/acțiunilor vizate de acest obiectiv specific

Valoarea totală a proiectului este de 2.396.725 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE 2.037.216,25 și 311.574,25 lei din bugetul național.

Din valoarea totală a proiectului, Municipiul Baia Mare are un buget de 2.045.622,00 lei, din care valoare eligibilă nerambursabilă din FSE 1.738.778,70 lei, din bugetul național 265.930,86 lei și o contribuție proprie de 40.912,44 lei, iar Direcția de Asistență Socială Baia Mare are un buget de 351.103,00 lei, din care valoare eligibilă nerambursabilă din FSE 298.437,55 lei, din bugetul național 45.643,39 lei și o contribuție proprie de 7.022,06 lei.
 
Data de începere a proiectului este 16.06.2020, iar perioada de realizare este de 15 luni, respectiv între 16.06.2020 – 15.09.2021.

Contact: Manager proiect Anca Alexandra Vigh, Inspector de specialitate Implementare proiecte, Direcția Proiecte, email: anca.vigh@baiamare.ro

 
 
 
Dr. Ec. Cătălin Cherecheș,
Primarul Municipiul Baia Mare
 
 
 
 
Se incarca...