Anunț privind concursul de recrutare organizat în vederea ocupării pe durată nedeterminată a funcției publice de execuție vacante de Inspector Superior - Biroul Tehnologia Informației

15 Octombrie, 2020
ANUNŢ
privind concursul de recrutare organizat în baza art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID –19, în vederea ocupării pe durată nedeterminată a funcției publice de execuție vacante de inspector superior din cadrul Biroului Tehnologia Informației - Direcția Relații Publice, cu durată normală a timpului de muncă.
 
Primăria Municipiului Baia Mare va demara procedura de organizare şi desfăşurare a concursului de recrutare în vederea ocupării pe durată nedeterminată a funcției publice de execuție vacante de inspector superior din cadrul Biroului Tehnologia Informației - Direcția Relații Publice, cu durată normală a timpului de muncă.
 
Condiții specifice de participare la concurs: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă într-unul din domeniile fundamentale: Matematică și științe ale naturii sau Științe inginerești, minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor superioare absolvite, necesare exercitării funcţiei publice.
 
Condiții specifice de participare la proba suplimentară: nivel avansat de competențe în domeniul tehnologiei informației.
 
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale necesare ocupării unor funcţii publice, prevăzute în art. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.
 
Concursul va consta în trei probe succesive, respectiv, proba suplimentară de testare a competențelor specifice în domeniul tehnologiei informației, probă scrisă şi proba de interviu.
 
Proba suplimentară de testare a competențelor specifice în domeniul tehnologiei informației va avea loc în data de 12.11.2020 ora 12:00 iar proba scrisă va avea loc în data de 16.11.2020 ora 10:00, ambele probe desfășurându-se la sediul Primăriei Municipiului Baia Mare, strada Gheorghe Şincai, nr. 37.
 
Dosarele se depun la sediul Primăriei Municipiului Baia Mare, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului atât pe site-ul instituției cât și pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, respectiv până la data de 03.11.2020, inclusiv.
 
Relaţii suplimentare se pot obţine de la persoana de contact: Mico Roberta, inspector Serviciul Resurse Umane, Guvernanță Corporativă, camera 31, etaj IV, telefon 0372624195, e-mail roberta.pop@baiamare.ro
Se incarca...