Anunț privind concursul de recrutare organizat în vederea ocupării pe durată nedeterminată a funcției publice de conducere vacantă de Director Executiv - Direcția Investiții

13 Noiembrie, 2020

Nr. 41575/2020

ANUNŢ
privind concursul de recrutare organizat în baza art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID –19, în vederea ocupării pe durată nedeterminată a funcției publice de conducere vacantă de Director Executiv Direcția Investiții.
 
Primăria Municipiului Baia Mare va demara procedura de organizare şi desfăşurare a concursului de recrutare în vederea ocupării pe durată nedeterminată a funcției publice de conducere vacantă de Director Executiv Direcția Investiții, cu durată normală a timpului de muncă.
 
Condiții specifice de participare la concurs: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental științe inginerești sau în ramura de știință, științe economice, minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice și să fie absolvenţi cu diplomă ai studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
 
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale necesare ocupării unor funcţii publice, prevăzute în art. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.
 
Concursul va consta în două probe, respectiv, probă scrisă şi interviu. Proba scrisă va avea loc în data de 15.12.2020 ora 10:00, la sediul Primăriei Municipiului Baia Mare, strada Gheorghe Şincai, nr. 37.
Dosarele se depun la sediul Primăriei Municipiului Baia Mare, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului atât pe site-ul instituției cât și pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, respectiv până la data de 02.12.2020, inclusiv.
 
Relaţii suplimentare se pot obţine de la persoana de contact: Roxana Cătălina Lupșa, inspector Serviciul Resurse Umane, Guvernanță Corporativă, camera 31, etaj IV, telefon 0372624195, e-mail roxana.lupsa@baiamare.ro
 
Se incarca...