Anunț privind concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcției publice de execuție vacante de inspector superior la Biroul Relații cu Publicul

Primăria Municipiul Baia Mare va demara procedura de organizare şi desfăşurare a unui concurs de recrutare în vederea ocupării funcției publice de execuție vacante de inspector superior la Biroul Relații cu Publicul.

Condiţiile specifice de participare la concurs: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă și minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor absolvite

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale necesare ocupării unei funcţii publice, prevăzute în art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

Concursul va consta în două probe, respectiv, probă scrisă şi interviu. Proba scrisă va avea loc în data de 12.02.2019, ora 10.00, la sediul Primăriei Municipiului Baia Mare, strada Gheorghe Şincai, nr. 37.

Dosarele se depun la sediul Primăriei Municipiului Baia Mare, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, partea a III-a şi în presă, respectiv până la data de 30.01.2019 inclusiv.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Serviciul Resurse Umane, camera 31, etaj IV, telefon 0262/211001, interior 195.Dr. ec. Cătălin Cherecheş
Primarul Municipiului Baia Mare

Rezultatele concursului

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere

Rezultatul probei scrise

Rezultatul probei de interviu

Rezultatul final


Se incarca...