Anunț privind concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcției publice de execuție vacante de inspector, clasa I, grad profesional principal din cadrul Serviciului Relații cu Publicul - Direcția Relații Publice

27 Mai, 2022
ANUNŢ
privind concursul de recrutare organizat în vederea ocupării pe durată nedeterminată a funcției publice de execuție vacante de inspector, clasa I, grad profesional principal din cadrul Serviciului Relații cu Publicul - Direcția Relații Publice, cu durată normală a timpului de muncă
 
Primăria Municipiului Baia Mare va demara procedura de organizare şi desfăşurare a concursului de recrutare în vederea ocupării pe durată nedeterminată a funcției publice de execuție vacante de inspector, clasa I, grad profesional principal din cadrul Serviciului Relații cu Publicul - Direcția Relații Publice, cu durată normală a timpului de muncă (8 ore/zi, 40 ore/săptămână), ID 433204
 
Condiții specifice de participare la concurs: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă într-unul din domeniile fundamentale: științe sociale sau științe umaniste și arte, minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor superioare absolvite, necesare exercitării funcţiei publice.
 
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale necesare ocupării unor funcţii publice, prevăzute în art. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.
 
Concursul va consta în două probe, respectiv, probă scrisă şi proba de interviu. Proba scrisă va avea loc în data de 28.06.2022, ora 10:00, la sediul Primăriei Municipiului Baia Mare, strada Gheorghe Şincai, nr. 37.
 
Dosarele se depun la sediul Primăriei Municipiului Baia Mare, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului atât pe site-ul instituției cât și pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, respectiv de la data de 27.05.2022 până la data de 15.06.2022 ora 16:00, inclusiv.
 
Relaţii suplimentare se pot obţine de la persoana de contact: Mico Roberta, inspector Serviciul Resurse Umane, Guvernanță Corporativă, camera 30, etaj III, telefon 0372624195, e-mail roberta.pop@baiamare.ro
 
 
 
Se incarca...