Anunț privind concursul de promovare organizat în vederea ocupării funcției publice de conducere vacante de Director executiv Direcția Gestiune Bugetară

23 Iunie, 2022
Nr. 28780/2022

ANUNŢ
privind concursul de promovare organizat în vederea ocupării funcției publice de conducere vacante de Director executiv Direcția Gestiune Bugetară, cu durată normală a timpului de muncă
 
Primăria Municipiului Baia Mare organizează concurs de promovare în vederea ocupării funcției publice de conducere vacante de Director executiv Direcția Gestiune Bugetară, cu durată normală a timpului de muncă (8 ore/zi, 40 ore/săptămână).
 
Condițiile de participare la concurs:
-să fie numiți într-o funcţie publică din clasa I;
- studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în ramura de știintă Științe economice;
- să fie absolvenți cu diplomă ai studiilor universitare de master în domeniul administrației publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
- minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;
- să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii.
 
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale necesare ocupării unor funcţii publice, prevăzute în art. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
 
Concursul va consta în două probe, respectiv, probă scrisă şi interviu. Proba scrisă va avea loc în data de 25.07.2022, ora 10.00 , la sediul Primăriei Municipiului Baia Mare, strada Gheorghe Şincai, nr. 37.
 
Dosarele se depun la sediul Primăriei Municipiului Baia Mare, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului atât pe site-ul instituției cât și pe site-ul Agenției Naționale A Funcționarilor Publici, respectiv de la data de 23.06.2022 până la data de 12.07.2022, ora 16.00, inclusiv.
 
Relaţii suplimentare se pot obţine de la Coman Ioana, consilier la Biroul Guvernanță Corporativă, telefon 0372624195, e-mail ioana.coman@baiamare.ro. 
Se incarca...