Anunț din 10.01.2020 privind concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcției publice de conducere vacante de Director Executiv, Direcția Urbanism

ANUNŢ

privind concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcției publice de conducere vacante de Director Executiv, Direcția Urbanism

Municipiul Baia Mare organizează concurs de recrutare în vederea ocupării funcției publice de conducere vacante de Director Executiv, Direcția Urbanism.

Condiţiile specifice de participare la concurs sunt: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în echivalentă în una dintre ramurile de știință: inginerie civilă sau arhitectură și urbanism, minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor și să fie absolvenţi cu diplomă ai studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale necesare ocupării unei funcţii publice, prevăzute la art. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Concursul va consta în două probe, respectiv, proba scrisă și interviu. Proba scrisă va avea loc în data de 11.02.2020, ora 10:00, la sediul Municipiului Baia Mare, strada Gheorghe Șincai, nr. 37.

Dosarele se depun la sediul Municipiului Baia Mare, în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului atât pe site-ul instituției cât și pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, precum și în presă, respectiv până la data de 29.01.2020, inclusiv.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Lupșa Roxana, inspector la Serviciul Resurse Umane, camera 31, etaj IV, telefon 0262/211001, interior 195, e-mail resurse@baiamare.ro

Dr. ec. Cătălin Cherecheş
Primarul Municipiului Baia Mare

Rezultatele concursului

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere


Se incarca...