Anunț de interes public. În atenția persoanelor care se încadrează în prevederile Legii nr. 284/2023, pentru completarea Legii nr 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

20 Noiembrie, 2023
Nr. 50119/20.11.2023
 
ANUNȚ DE INTERES PUBLIC
 
Prin prezentul anunț vă aducem la cunoștință că în data de 26.10.2023 a intrat în vigoare Legea nr. 284/2023 pentru completarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, care prevede următoarele:
 
„Art. I
Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 278 din 17 mai 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:

Art. 43^1
(1) Persoanele cu privire la care, prin hotărâri judecătoreşti irevocabile/definitive, instanţele de judecată s-au pronunţat asupra existenţei şi întinderii dreptului, precum şi asupra calităţii de persoană îndreptăţită şi care nu au formulat cereri în baza Legii nr. 10/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pot depune cereri pentru acordarea de măsuri compensatorii prin puncte la Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor.
(2) Cererile prevăzute la alin. (1) se soluţionează în procedura stabilită la art. 21 alin. (10)."
 
Art. II
Cererile prevăzute la art. 43^1 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu completările aduse prin prezenta lege, se depun în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
 
Persoanele care se încadrează în prevederile Legii nr. 284/2023 pot depune cererile, însoțite de hotărâri judecătoreşti irevocabile/definitive, la Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor până la data de 26.04.2024.
 
Date de contact - Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor
Adresă: Calea Floreasca nr. 202, sector 1, București
E-mail: petitii@anrp.gov.ro
Telefon: 021 - 200 94 60 – tasta 2.
 
 
 
Dr. Ec. Cătălin Cherecheş
Primarul Municipiului Baia Mare 
Se incarca...