Anunț de interes public privind a unsprezecea procedură de atribuire a unor autorizaţii taxi, pentru autoturisme cu propulsie electrică, hybrid plug-in sau hydrogen

16 Martie, 2023
ANUNȚ DE INTERES PUBLIC
 
Privind a unsprezecea procedură de atribuire a unor autorizaţii taxi, pentru autoturisme cu propulsie electrică, hybrid plug-in sau hydrogen
 
 
În conformitate cu prevederile:
- Legii nr.38/2003 privind transportul în regim taxi şi în regim de închiriere
- Ordinului nr.356 din 29 noiembrie 2007 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere
- Hotărârii Consiliului Local nr.459/2019
- Hotărârii Consiliului Local nr.13/2020
- Anunţului public din data de 13.01.2023, privind demararea procedurii de atribuire
 
 Municipiul Baia Mare publică lista cu autorizaţiile taxi atribuite, după cum urmează:
 
Contestaţiile cu privire la deficienţele semnalate în procedura de atribuire a autorizaţiilor, se depun la primarul Municipiului Baia Mare în perioada 17 martie – 31 martie 2023.
 
Descarcă fișiere atașate Descarcă anunțul
Se incarca...