Anunț de interes public 12.05.2021 - În atenția solicitanților de locuințe A.N.L.

Prin prezenta vă aducem la cunoștință faptul că în localitatea Baia Mare sunt disponibile în vederea închirierii 2 apartamente cu o cameră situate pe str. Aleea Mărăști nr.16 ap.2 și str. Aleea Mărăști nr.16 ap.47, construite prin A.N.L. în vederea închirierii.

Prin urmare solicitanții care au înregistrate cereri pentru închirierea unei locuințe construite prin programul Agenției Naționale pentru Locuințe (A.N.L.) și sunt cuprinși în anexa nr.1 la H.C.L.nr. 63/2021 la pozițiile nr.1 la 15 în cazul în care doresc repartizarea uneia din cele 2 locuințe disponibile sunt rugați să-și reactualizeze dosarele cu următoarele documente:
- Adeverință de venit cu venitul net realizat în ultimele 12 luni pentru toți membrii familiei care sunt salariați;
- Declarație notarială ale titularului cererii de locuinţă şi ale celorlalți membrii majori din familia acestuia (soţ/soţie, copii şi/sau alte persoane aflate în întreţinerea acestuia) - trebuie să nu deţină şi să nu fi deţinut o altă locuinţă în proprietate şi/sau să nu fie beneficiarul unei alte locuinţe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unităţii administrativ-teritoriale sau a unităţii în care îşi desfăşoară activitatea, în localitatea în care a solicitat locuinţă.
- Certificat fiscal emis de Direcția Taxe și Impozite din Baia Mare.

Solicitanții care doresc / refuză repartizarea locuinței cu o cameră sunt rugați să ne comunice acest lucru în scris în termen de 30 de zile de la data publicării prezentului anunț.

În cazul în care în termen de 30 de zile de la data publicării prezentului anunț nu ne comunicați acceptul sau refuzul dumneavostră locuința disponibilă se va repartiza ca urmare a analizei Comisiei Sociale solicitantului care a reconfirmat și solicitat locuința aflat pe poziția imediat următoare din lista de priorități.

Pentru informații suplimentare vă puteți adresa Direcției Patrimoniu, Serviciul Contracte Imobiliare, cu sediul în Baia Mare, Str. Piața Libertății nr.17, telefon: 0262-275.587, de luni până vineri după următorul program: luni, marți, miericuri intre orele 08.00-16.00, joi 08.00-17.00 și vineri 08.00-15.00.
Descarcă fișiere atașate Descarcă anunțul
Se incarca...