Anunț cu privire la recrutarea recenzorilor pentru efectuarea recensământului în teritoriu în Municipiul Baia Mare

23 Iunie, 2022
Primăria Municipiului Baia Mare anunță că recrutează recenzori pentru efectuarea în teren a recensământului în Municipiul Baia Mare.
 
Recenzorii selectați vor încheia un contract de servicii cu autoritatea locală.

Perioada de contractare a serviciilor este:de la semnarea contractului - 17.07.2022
 
Candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
 
Condiții generale:
• Vârsta minimă 18 ani împliniți;
• Minim studii medii absolvite (diplomă absolvent liceu) – condiție eliminatorie;
• Sa nu aibă cazier – condiție eliminatorie;
• Să dețină cunoștințe de utilizare a unui terminal de tip tabletă;
• Abilitatea de a comunica într-o manieră civilizată; capacitatea de a stabili contacte interpersonale, de a fi cordial, plăcut, metodic și riguros;
• Să dispună de un telefon mobil pe care să-l utilizeze pentru comunicare;
• Rezistență la stres și lucru sub presiune;
 
Condiții specifice:
• Disponibilitatea de a desfășura muncă pe teren
• Disponibilitatea de a lucra în medie 8 ore pe zi și în weekend
• Obligativitatea unei adrese de email
 
Atribuțiile personalului de recensământ: conform Modelului de contract cadru de servicii pentru RPL2021 prevăzut în Anexa nr. 2 a HG nr. 145/2022 privind modificarea și completarea HG nr. 1071/2020 pentru stabilirea bugetului și categoriilor de cheltuieli necesare efectuării recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021.

Depunerea cererilor:
Persoanele interesate vor completa cererea care poate fi descărcată AICI, transmite on-line pe adresa de e-mail: cic@baiamare.ro, sau depuse personal la CIC Primăria Baia Mare, însoțită de următoarele documente:
• Carte de Identitate.
• Certificat de cazier judiciar
• Diploma de absolvire (minim studii medii)
 
Se incarca...