Anunț Public - Consultare proiect ''COMPLEX DE AGREMENT ACVATIC CÂMPUL TINERETULUI''

28 Martie, 2024
Fisa proiectului “COMPLEX DE AGREMENT ACVATIC CAMPUL TINERETULUI”
 
 
În perioada 28.03.2024 – 28.04.2024 , în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică și a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public. In acest scop, entitatile implicate în dezvoltarea locală (structuri asociative, reprezentanți ai societății civile, mediul de afaceri etc.) sunt invitate sa analizeze documentatia.
 
Observatiile si recomandarile vor fi prezentate cu ocazia dezbaterii publice, care va avea loc in data de 28.04.2024. Ora evenimentului precum locatia vor fi publicate pe site-ul Municipiului Baia Mare, www.baiamare.ro, sectiunea “Anunțuri și comunicate”.
 
În urma întâlnirii va rezulta o minută a acesteia realizate împreună cu entitățile implicate în dezvoltarea locală. Tot ca urmare a întâlnirii, participanții vor semna acordul de principiu pentru finanțare , cu scopul de a susține proiectul cu investiții complementare ulterioare. Susținerea se consideră acordată în cazul semnării acordului de către două treimi din cei prezenți la întâlnire.
De asemenea, entitățile vor menționa numărul de investiții ulterioare identificate.
 
Persoane de contact din cadrul Primariei Municipiului Baia Mare:
Marcela Hreniuc, Directia Investitii, email: marcela.hreniuc@baiamare.ro - pentru informatii suplimentare privind documentatia tehnica;
Simona Fabian, Directia Proiecte, email: simona.fabian@baiamare.ro - pentru informatii suplimentare privind derularea activitatilor de consultare publica.
 
Caracteristicile Complexului de Agrement Acvatic le găsiți în documentul atașat.
 
Pentru primar,
Viceprimar desemnat,
Ioan Doru Dăncuș
 
Se incarca...