Anunț 26.06.2024 privind procedura de atribuire a locurilor de parcare de reședință din mun. Baia Mare pentru imobilele nr. 7, 9, 11 de pe Bld. Unirii; nr. 52, 54, 56 de pe str. Progresului, respectiv imobilele nr. 2, 4, 4A, 6, 6A de pe str. Florilor

26 Iunie, 2024
                                                                          ANUNȚ
 
PRIVIND PROCEDURA DE ATRIBUIRE A LOCURILOR DE PARCARE DE REȘEDINȚĂ DIN MUNICIPIUL BAIA MARE PENTRU PROPRIETARII/DEȚINĂTORII DE AUTOVEHICULE CU DOMICILIUL/REȘEDINȚA ÎN IMOBILELE NR. 7, 9 ȘI 11 DE PE BLD. UNIRII, NR. 52, 54 ȘI 56 DE PE STR. PROGRESULUI RESPECTIV ÎN IMOBILELE NR. 2, 4, 4A, 6, 6A DE PE STR. FLORILOR
 
În perioada 28.06.2024 – 29.07.2024, persoanele fizice ce dețin în proprietate/utilizare / folosință un autovehicul, pot depune la sediul Primăriei Municipiulu Baia Mare solicitările pentru atribuirea / licitareaunui loc de parcare de reședință, pentru următoarele parcări:

• Parcarea cu 25 de locuri, situată pe Bld. Unirii nr. 7, arondată imobilului nr. 7 de pe Bld. Unirii din Municipiul Baia Mare;
• Parcarea cu 24 de locuri, situată pe Bld. Unirii nr. 9, arondată imobilului nr. 9 de pe Bld. Unirii din Municipiul Baia Mare;
• Parcarea cu 16 de locuri, situată pe Bld. Unirii nr. 11, arondată imobilului nr. 11 de pe Bld. Unirii din Municipiul Baia Mare.
 
• Parcarea cu 50 de locuri, situată pe str. Progresului, arondată imobilelor nr. 52, 54 și 56 de pe str. Progresului din Municipiul Baia Mare;
 
• Parcarea cu 54 de locuri, situată pe str. Florilor, arondată imobilelor nr. 2, 4, 4A, 6 și 6A de pe str. Florilor din Municipiul Baia Mare
 
Documente necesare pentru persoane fizice(copie şi original pentru conformitate):
1. Copie B.I./C.I;
2. Certificat de atestare fiscală eliberat de Direcţia Taxe si Impozite din cadrul Primăriei Municipiului Baia Mare, valabil;
3. Dovada achitării redevenţelor, chiriilor, în cazul deţinătorilor de contracte de concesiune/închiriere;
4. Documente privind un drept real asupra locuinței de domiciliu/ reședința, contractul de vanzare cumparare locuință prima si ultima pagina), contract de închiriere înregistrat ANAF sau autentic, contract de comodat autentic, după caz;
5. Copie după certificatul de înmatriculare al autovehiculului în proprietate sau în folosință (talon) și ITP valabil, la data depunerii:
6. Dovada deținerii poliței de asigurare tip RCA, valabila la data depunerii;
7. Documente privind dreptul de folosință (utilizare) a autovehiculului( contract de leasing, contract de comodat autentic intre rudele de gradul 1 si 2, contract de inchiriere autentic, împuternicire autentică de a utiliza autoturismul pentru care solicită atribuirea unui loc de parcare), daca este cazul;
8. Certificat de încadrare în grupă de handicap , dacă este cazul.
 
Solicitantul sau membrii familiei cu domiciliul/reşedinţa de la aceiaşi adresă trebuie să nu figureze ca fiind proprietari ai unui garaj/parcare acoperită în municipiul Baia Mare.
Pe aceeasi adresa(apartament)- (indiferent de numărul de persoane care locuiesc în acesta sau de numărul de autovehicule pe care le deţin persoanele respective) si acelasi numar de inmatriculare se poate depune o singură cerere.
 
În parcările de reședință se atribuie locuri, în mod prioritar, prerezervate anterior încărcării în sistemul de evidenţă şi fără licitaţie, gratuit, câte un loc de parcare, pentru vehiculele special destinate transportului persoanelor cu dizabilități sau reprezentanţilor legali ai acestora. Perioada de atribuire este de 3 ani de la data obținerii locului de parcare, cu condiția reconfirmării anuale a rezervării.
 
Documentația pentru atribuirea locurilor de parcare poate fi obținută gratuit de la CIC( Centrul de Informare pentru Cetățeni), str. Gheorghe Șincai nr. 37 sau de la Direcția Patrimoniu, Piața Libertății nr. 17.
 
Atribuirea/licitarea locurilor de parcare de reședință va avea loc pe str. Vasile Lucaciu nr. 2 – Sala de ședințe, la data de 31.07.2024, ora 12.00.
 
 
p.Primar
Viceprimar desemnat
IOAN DORU DĂNCUȘ
Se incarca...