Anunț 17.11.2023. În atenția tuturor transportatorilor interesați în obținerea unei/unor autorizații taxi

17 Noiembrie, 2023
În conformitate cu prevederile:
   - Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere
   - Ordinului nr. 356 din 29 noiembrie 2007 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere
   - Hotărârea Consiliului Local nr. 459/2019
   - Hotărârea Consiliului Local nr.13/2020
 
Municipiul Baia Mare demarează a paisprezecea procedură de atribuire a unui număr de 1 autorizaţii taxi, pentru autoturisme cu propulsie electrică, hybrid plug-in sau hydrogen, după următorul calendar:
 
20 noiembrie 2023 – 18 ianuarie 2024: depunerea de către transportatorii interesaţi a cererilor de înscriere în procedura de atribuire a unei autorizaţii taxi
 
19 ianuarie – 22 ianuarie 2024: analizarea de către autoritatea de autorizare a cererilor şi documentelor depuse, aplicarea criteriilor de departajare şi stabilirea transportatorilor autorizaţi cărora li se vor atribui autorizaţiile taxi.
 
23 ianuarie 2024: publicarea listei cu autorizaţiile taxi atribuite, conţinând datele de identificare ale transportatorilor autorizaţi şi punctajele obţinute din îndeplinirea criteriilor de departajare pentru fiecare autovehicul.
 
24 ianuarie – 7 februarie 2024: depunerea contestaţiilor la primarul Municipiului Baia Mare, cu privire la deficientele semnalate în procedura de atribuire a autorizaţiilor.
 
8 februarie 2024 – 16 februarie 2024: comunicarea Dispoziţiilor primarului privind rezolvarea contestatiilor
 
17 februarie – 29 februarie 2024: atribuirea autorizaţiilor taxi prin hotarâre a Consiliului Local.
 
În acest sens vă aducem la cunoştinţă următoarele:
 
1) numerele de ordine pentru autorizaţiile taxi care vor fi atribuite: 872
2) data limită până la care pot fi depuse cererile de înscriere pentru participare la procedură: 18 ianuarie 2024
3) documentele care trebuie depuse sunt:
   a) cerere de participare la procedura de atribuire;
   b) declaraţia pe propria răspundere privind valabilitatea autorizaţiei de transport deţinute;
   c) declaraţia pe propria răspundere a transportatorului că deţine sau va deţine, în termen de maximum 6 luni, autoturisme cu propulsie electrică, hybrid plug-in sau hydrogen, în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing, cu precizarea criteriilor de departajare pe care le îndeplineşte fiecare pentru obţinerea punctajelor;
   d) scrisoare de garanţie în cuantum de 5% din valoarea cu care va fi achiziţionat fiecare autoturism, pentru fiecare dintre acestea, în cazul în care transportatorul autorizat nu deţine autoturismele necesare la data depunerii declaraţiei prevazute la lit. b).
4) data anunţării rezultatului atribuirii: 19 ianuarie 2024
5) data la care va fi demarata procedura de eliberare a autorizaţiilor taxi: 1 martie 2024
6) criteriile de departajare şi punctajele care se acorda: conform ANEXEI 1
7) vechimea autoturismelor deţinute în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing nu va depăşi 5 ani de la data fabricaţiei.
8) autoturismele care vor fi deţinute în termen de maximum 6 luni vor fi autoturisme noi.      
Se incarca...