Anunț -16.01.2023- privind organizarea unui examen în vederea promovării în grad profesional imediat superior a funcționarilor publici din cadrul Primăriei Municipiului Baia Mare

16 Ianuarie, 2023
Nr. 1405 / 2023
 
ANUNŢ
privind examenul organizat în vederea promovării în grad profesional imediat superior a funcţionarilor publici din cadrul Primăriei Municipiului Baia Mare.
 
Primăria Municipiului Baia Mare anunţă organizarea unui examen în vederea promovării funcţionarilor publici în grad profesional imediat superior.
 
Condiţii de participare cumulative:
     -să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
     -să fi obţinut cel puţin calificativul «bine» la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani în care funcţionarul public s-a aflat în activitate;
     -să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii.
 
Examenul va avea loc în data de 22.02.2023, ora 10.00 proba scrisă, la sediul Primăriei Municipiului Baia Mare, strada Gheorghe Şincai, nr.37.
 
Dosarele de examen se depun la sediul Primăriei Municipiului Baia Mare, în termen de 20 de zile de la data afişării anunţului, atât pe site-ul instituției cât și la sediul Primăriei Municipiului Baia Mare, respectiv de la data de 16.01.2023 până în data de 06.02.2023.
 
Relaţii suplimentare se pot obţine de la Serviciul Resurse Umane, Guvernanță Corporativă camera 30, etaj III, telefon 0372624195.
 
 
Dr. ec. Cătălin Cherecheş
Primarul Municipiului Baia Mare   
 
 
Se incarca...