ANUNȚ PUBLIC - 17.11.2023, privind depunerea solicitării de emitere a Acordului de Mediu

MUNICIPIUL BAIA MARE, cu sediul în municipiul Baia Mare, str. Gheorghe Șincai,
nr. 37, județul Maramureș, titular al proiectului „SISTEMATIZARE VERTICALĂ – CASA POCOL”, în Municipiul Baia Mare, str. Valea Borcutului, nr. 119, județul Maramureș, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Maramureș, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul mai sus menționat.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consusltate la sediul Agenției pentru Protecția mediului Maramureș, în zilele de luni – joi, între orele 8:00 – 16:30 și vineri între orele 8:00 – 14:00 precum și la următoarea adresă de internet http://apmmm.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Maramureș.
Se incarca...