ANUNȚ PRIVIND RECRUTAREA RECENZORILOR PENTRU AUTORECENZAREA ASISTATĂ ÎN MUNICIPIUL BAIA MARE

11 Februarie, 2022
Primăria municipiului Baia Mare anunță că în perioada 11.02.2022 - 18.02.2022, recrutează un număr de 28 recenzori pentru autorecenzarea asistată (ARA) în Municipiul Baia Mare.
 
Recenzorii selectați vor încheia un contract de servicii cu autoritatea locală.
 
Perioada de contractare a serviciilor este: 14.03.2022 - 15.05.2022

Locul de desfașurare a activității va fi în spațiile amenajate de către UAT în vederea autorecenzării.
 
Candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

Condiții generale:
• Vârsta minimă 18 ani împliniți;
• Minim studii medii absolvite (diplomă absolvent liceu) – condiție eliminatorie;
• Sa nu aibă cazier – condiție eliminatorie;
• Să dețină cunoștințe de utilizare a unui terminal de tip tabletă
• Abilitatea de a comunica într-o manieră civilizată; capacitatea de a stabili contacte interpersonale, de a fi cordial, plăcut, metodic și riguros;
• Să dispună de un telefon mobil pe care să-l utilizeze pentru comunicare;
• Rezistență la stres și lucru sub presiune;
 
Condiții specifice:
• Disponibilitatea de a lucra în program prelungit, în medie 8 ore pe zi (până la sfârșitul zilei);
• Disponibilitatea de a lucra în weekend
• Obligativitatea unei adrese de email

Atribuțiile personalului de recensământ: conform Modelului de contract cadru de servicii pentru RPL2021 prevăzut în Anexa nr. 2 a HG nr. 145/2022 privind modificarea și completarea HG nr. 1071/2020 pentru stabilirea bugetului și categoriilor de cheltuieli necesare efectuării recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021
 
Depunerea cererilor:
Persoanele interesate vor completa cererea care poate fi descărcată AICI, o vor scana și transmite on-line pe adresa de e-mail: cic@baiamare.ro, însoțită de următoarele documente:
   • Carte de Identitate.
   • Certificat de cazier judiciar
   • Diploma de absolvire (minim studii medii)
 
Cererile se pot depune până la data de 18.02.2022
Se incarca...