ANUNȚ DE PRESĂ: Finalizarea proiectului ''Creşterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare - Școala Gimnazială I.L.Caragiale Baia Mare''

07 Iunie, 2024
 
 
 
 
ANUNȚ DE PRESĂ
                                                                                                                  Data: Iunie 2024
 
 
Finalizarea proiectului <<CREŞTEREA PERFORMANŢEI ENERGETICE A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT ÎN MUNICIPIUL BAIA MARE – ȘCOALA GIMNAZIALĂ "I. L. CARAGIALE" BAIA MARE >>
 
 
 
Municipiul Baia Mare, în calitate de benficiar anunţă finalizarea proiectului <<Creşterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare - Școala Gimnazială "I. L. Caragiale "Baia Mare >>, Cod SMIS 116211, având ca durată de implementare perioada cuprinsă între 20 octombrie 2014 şi 31 iulie 2024.

Proiectul a fost finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operaţiunea B - Clădiri Publice.

Data iniţierii realizării documentaţiei tehnice pentru reabilitarea şi restaurarea acestui obiectiv de investiţii a fost 20 octombrie 2014 iar data semnării Contractului de finanţare a fost 10 septembrie 2018.

Obiectivul general al proiectului a constat în creșterea eficienței energetice în clădirile publice din municipiul Baia Mare.
Obiectivul specific al proiectului a fost creșterea eficienței energetice a Școlii Gimnaziale "Ion Luca Caragiale" Baia Mare din municipiul Baia Mare prin lucrări de reabilitare termică și eficientizare energetică, în termen de 64 luni.
 
Rezultatul proiectului constă într-un consum energetic scăzut al clădirii instituţiei de învăţământ, aşa cum reiese din indicatorii atinşi în urma implementării proiectului:
Indicatori POR:
   Reducerea gazelor cu efect de seră: scădere anuală estimată a gazelor cu efect de seră: 136.820 echivalent tone de CO2;
   Eficiență energetică: scădere a consumului anual de energie primară al clădirilor publice: 689.352,940 KWh/an;
Indicatori de proiect:
Scăderea consumului anual de energie finală în clădirea publică (din surse neregenerabile): 58.250 tep;
Scăderea consumului anual specific de energie primară (din surse neregenerabile) total: 256,380 kWh/m2/an;
Scăderea consumului anual specific de energie primară (din surse neregenerabile) pentru încălzire/racire: 235,990 kWh/m2/an;
Numărul clădirilor care beneficiază de măsuri de creștere a eficienței energetice: 1 clădire.
 
Lucrările de eficientizare energetică realizate la acest obiectiv de investiţie vor conduce la îmbunătăţirea condiţiilor de confort termic şi igienă în interiorul instituţiei de învăţământ, reducerea pierderilor de căldură şi a consumurilor energetice ale clădirii şi în consecinţă la reducerea costurilor pentru încălzire; de asemenea, instalarea unui sistem alternativ de producere a energiei constând în centrală pe biomasă sub formă de peleţi va contribui la reducerea consumului energetic din surse convenţionale la această unitate de învăţământ.

Impactul proiectului pe plan local şi regional constă în scăderea nivelului anual specific al gazelor cu efect de seră şi reducerea consumului anual de energie primară al clădirilor publice prin reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul şi consumul de energie la această unitate de învăţământ.
 
Valoarea totală a proiectului este de 8.608.429,53 lei, din care finanțarea nerambursabilă este de 4.524.859,20 lei.
Contribuția FEDR este de 3.846.130,32 lei.
 
 
Primarul Municipiului Baia Mare
Municipiul Baia Mare, Str. Gh. Șincai nr.37
430311, Baia Mare, România
Telefon: +40 262 213 824, Fax: +40 262 212 332
 
 
Conținutul acestui material nu prezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
Descarcă fișiere atașate Descarcă anunțul
Se incarca...