ANUNT PUBLIC PRIVIND DEPUNEREA SOLICITĂRII DE EMITERE A ACORDULUI DE MEDIU

03 Februarie, 2023
MUNICIPIUL BAIA MARE, cu sediul în municipiul Baia Mare, str. Gheorghe Șincai, nr. 37 județul Maramureș, titular al proiectului ,,REABILITARE STRADA VICTORIEI (TRONSON – B-DUL DECEBAL – B-DUL INDEPENDENȚEI) DIN MUNICIPIUL BAIA MARE”, propus a fi amplasat în municipiul Baia Mare F.N., județul Maramureș, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Maramureș, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru obiectivul mai sus menționat.

     Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției Pentru Protecția Mediului Maramureș, cu sediul în municipiul Baia Mare, str. Iza nr. 1A, jud. Maramureș, în zilele de luni – joi între orele 8:00 – 16:30 și vineri între 8:00 – 14:00 precum și la adresa de internet: http://apmmm.anpm.ro

     Publicul interesat poate înainta comentarii / observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Maramureș.
 
Se incarca...