H.C.L. nr. 279 din 27.06.2017

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie: “Reabilitare bloc de locuințe sociale Luminișului 13A Baia Mare” în cadrul axei prioritare 3 Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, prioritatea de investiții 3.1 Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, operațiunea B Clădiri publice, apel de proiecte POR/2016/3/3.1/B/1/7
Descarcă fișiere atașate Descarcă H.C.L. nr. 279 din 27.06.2017
Se incarca...