Spitalul Județean de Urgență ''Dr. Constantin Opriș''

Categorie: spital, clinica
Adresa: Str. George Coșbuc, nr. 31
Zona: Spital
Telefon: 0262 - 205100
Orar:
(15)
Reprezintă unitatea sanitară cea mai importantă a judeţului Maramureş, asigurând asistenţa medicală de specialitate a peste 511.000 locuitori ai judeţului, iar pentru unele specialităţi (cardiologie intervenţională: implant stimulatoare cardiace şi defibrilatoare automate interne, neurochirurgie, chirurgie vasculară periferică), deserveşte şi bolnavii din judeţele limitrofe - Satu Mare şi Sălaj. Populaţia deservită provine din zonă minieră şi este reprezentată procentual astfel : 0-17 ani -20%, 18-65 de ani - 67%, peste 65 de ani -13 %, urban -58,81%, rural – 41,19%.

Este un judeţ cu morbiditate mare, rezultantă a faptului că pacienţii şi-au exercitat activitatea în zona minieră,iar gradul mare de poluare al municipiului Baia Mare a afectat de asemenea starea de sănătate.
Serviciile medicale spitaliceşti se acordă pe baza recomandării de internare din partea medicului de familie, a medicului de specialitate din unităţile sanitare ambulatorii şi prin unitatea de primire urgenţe, pentru urgenţele medico-chirurgicale. Baza cotidiană a activitătăţii o constituie urgenţele medicale,în proportie de peste70% , managementul medical al cazurilor fiind asigurat în UPU, camerele de primire urgenţe , inclusiv liniile de gardă de specialitate, dar si cele care vin din cabinetele medicale ale ambulatoriului integrat.

Spitalul Judeţean de Urgentă “Dr. Constantin Opriş” este singura entitate din judeţ care poate asigura managementul medical pluridisciplinar al cazurilor de mare complexitate, celelalte fiind centrele universitare Cluj-Napoca , Oradea şi Tîrgu Mureş. Principalele motive sunt bunul renume al specialiştilor noştri dar şi competenţa celorlalte unităţi.

Spitalul deţine autorizaţie sanitară de funcţionare,Certificat de Management al Calităţii ISO 9001:2008, este acreditat să efectueze studii clinice în domeniul medicamentului prin Ordin de Ministru şi dispune de o reţea IT complexă. Laboratorul de Analize Medicale al spitalului este competent să efectueze activităţi de analize medicale conform Certificatului de Acreditare RENAR.
Din punct de vedere patrimonial , Spitalul Judeţean de Urgenţă are calitatea de administrator al bunurilor aflate în propietatea CJ Maramures , ca reprezentant al statului.

Principala sursa de finanţare este CAS , pe baza contractuală anuală în sistem DRG şi plata pe servicii medicale. Există şi alte surse de finanţare reprezentate de :
• Sume alocate de la bugetul Consiliului Judeţean
• Venituri din servicii medicale acordate la cerere
• Donaţii şi sponsorizări

O alternativă aflată în stadiul iniţial este accesarea de resurse financiare comunitare pe regiunea de dezvoltare N-V pentru reparaţii capitale şi dotare, pentru care a fost început studiul de fezabilitate pe cheltuiala Spitalului Judeţean “Dr. Constatin Opriş”.
Facilități
 • Urologie
 • Reumatologie
 • Psihiatrie
 • Pediatrie
 • Otorinolaringologie
 • Ortopedie si Traumatologie
 • Oncologie Medicala
 • Oftalmologie
 • Obstetrica - Ginecologie
 • Neurologie
 • Neurochirurgie
 • Neonatologie
 • Medicina Muncii
 • Medicina Interna
 • Hematologie
Contact
Adresa: Str. George Coșbuc, nr. 31 Telefon: 0262 - 205100, 205.101, 205.102, ... pana la 205.129 Fax: 0262-276860 E-mail: directiune@spitaljbm.ro Web: www.spitaljbm.ro
SCRIE UN COMENTARIU
Se incarca...