Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog al Judeţului Maramureş

Categorie: Centru Medical
Adresa: Str. Gheorghe Șincai nr. 29, Baia Mare
Tel. Verde: 0800.8700.700
Telefon: 0262 - 211055
Orar: Luni - Vineri 8:00 - 16:00
(25)
Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Maramureş este structură teritorială a Agenției Naționale Antidrog şi are ca responsabilitate implementarea politicilor antidrog în judeţul Maramureş.

Servicii de prevenire a consumului de tutun, alcool şi droguri:
• Proiecte, campanii, activităţi de informare - educare - sensibilizare a populaţiei în scopul prevenirii consumului de tutun, alcool şi droguri în şcoală, familie şi comunitate
• Promovează implicarea voluntarilor (elevi, studenţi, specialişti) în activităţi de prevenire
• Organizează cursuri, seminarii, conferinţe pentru specialiştii din domenii conexe prevenirii consumului de droguri (educaţie, promovarea sănătăţii, protecţia drepturilor copilului, prevenirea criminalităţii, etc.)
• Colaborează cu instituţiile şi autorităţile publice locale, cu organizaţiile neguvernamentale
• Oferă materiale de informare-documentare specifice prevenirii consumului de droguri
Beneficiari sunt elevi, studenţi, părinţi, profesionişti, membrii ai comunităţii locale

Servicii de asistenţă integrată în adicţii:
• Servicii de evaluare (medicală, psihologică şi socială) a consumatorilor de tutun, alcool şi droguri
• Servicii de management de caz (identificarea nevoilor beneficiarilor, identificarea serviciilor care pot fi oferite pentru a răspunde nevoilor consumatorilor de droguri care solicită servicii de asistenţă, stabilirea unui plan individualizat de asistenţă, monitorizarea şi oferirea de suport pentru realizarea obiectivelor din planul individualizat)
• Servicii de asistenţă medicală (colaborează cu unităţi medicale în care se desfăşoară programe terapeutice specifice pentru tratamentul dependenţei de tutun, alcool şi droguri)
• Servicii de asistenţă psihologică (consiliere psihologică individuală sau de grup pentru consumatorii de droguri şi familia acestora)
• Servicii de asistenţă socială (consiliere şi orientare pentru rezolvarea problemelor sociale: găsirea unui loc de muncă, identificarea soluţiilor pentru rezolvarea problemelor locative, juridice)

Se asigură gratuitate şi confidenţialitate pentru toate serviciile oferite în cadrul CPECA.
Beneficiari sunt persoane consumatoare de tutun, alcool şi droguri
Contact
Adresa: Str. Gheorghe Șincai nr. 29, Baia Mare Telefon: 0262 - 211055 Fax: 0262 - 211055 E-mail: cpeca.maramures@ana.gov.ro
SCRIE UN COMENTARIU
Se incarca...