Serviciul incluziune socială

18 Mai, 2012
Servicul Social “Incluziune Socială” asigură adapost temporar pentru persoanele fără adăpost, asigură  hrana în baza Legii 208/1997 în vederea combaterii marginalizarii şi a sărăciei din zona Cartierului Ferneziu şi a celorlalte zone caracterizate cu mari probleme sociale din municipiul Baia Mare, asigura igienizare corporala pentru majoritari de etnie roma din străzile Luminişului şi Horea, activităţi recreativ-educative cu copii preşcolari sau şcolari, servicii de grădiniţă, lectură – bibliotecă, internet, instruire şi formare profesională, consiliere.


Cine poate solicita serviciile serviciului Incluziune Socială


Pentru cantinele sociale


• Copiii în vârstă de până la 18 ani, aflaţi în întreţinerea acelor familii al căror venit net mediu lunar pe o persoană în întreţinere este sub nivelul venitului net lunar, pentru o persoană singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului social;
• Tinerii care urmeaza cursuri de zi la instituţiile de învaăţământ ce funcţionează în condiţiile legii, până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 25 ani de ani, respectiv de 26 de ani în cazul celor care urmează studii superioare cu o durată mai mare de 5 ani;
• Persoanele care beneficiază de alte ajutoare băneşti acordate în condiţiile legii şi al căror venit este de până la nivelul venitului net lunar pentru o persoană singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului social;
• Persoanele care au împlinit vârsta de pensionare aflate în una dintre următoarele situaţii: sunt izolate social, nu au susţinători legali, sunt lipsite de venituri;
• Invalizi şi bolnavii cronici;
• Orice persoana care temporar nu realizează venituri
- Persoanele îndreptăţite să beneficieze de serviciile cantinei de ajutor social menţionate mai sus şi care realizează venituri ce se situează peste nivelul venitului net lunar, pentru o persoana singură, luată în calcul la stabilirea ajutorului social, pot beneficia de serviciile cantinei de ajutor social cu plata unei contribuţii de 30% din venitul pe persoană, fără a depăşi costul meselor servite calculat pe aceeaşi perioadă.
- Conform H.C.L. 207/2003 art. 1 beneficiarii ajutorului social pot opta în scris pentru una din formele de protecţie socială adică, ajutor social sau serviciile oferite de cantina socială


Pentru Centrul Social Multifunctional de tip Azil de Noapte si Centrul Comunitar Romanii

 
Persoanele care se afla in stare de risc social crescut
 


Ce trebuie sa faca cineva pentru a beneficia de aceste servicii


Pentru Cantina de Ajutor Social


Să depună în scris solicitarea cu actele necesare şi să se înregistreze la sediul Cantinei de Ajutor Social nr. 2. Se va efectua înregistrarera solicitării.
Membrii serviciului vor răspunde în scris în termen  de 30 de zile de la depunerea solicitării.
In cazuri excepţionale, rezolvarea solicitării se rezolva pe moment.Pentru Centrul Social Multifuncţional de tip Azil de Noapte


Să solicite scris sau verbal, înregistrarea beneficiarului.
Membrii serviciului răspund pe moment solicitării persoanei, iar în unele cazuri în maxim 24 ore.
 
 

Pentru Centrul Comunitar Romanii


Sa solicite scris sau verbal, înregistrarea beneficiarului, întocmirea anchetei sociale dupa caz, stabilirea încadrării în serviciu social, pentru unele servicii se vor întocmi contracte pentru furnizarea serviciilor sociale.Cum se pot depune solicitările


Direct de către beneficiar sau de către un aparţinător al persoanei în cauză. Direct, telefonic, prin fax, poştă, email de către alte instituţii care oferă servicii de asistenţă socială/ONG-uri.Ce acte sunt necesare pentru a beneficia de serviciile cantinei?


• Cerere tip privind componenţa familiei
• Originale+copii xerox ale actelor de identitate şi ale certificatelor de naştere, a certificatului de căsătorie, a livretului de familie
• Adeverinţa de salariu net, cupon pensie, talon de indemnizaţie, alocaţie, adeverinţa administraţia financiară etc.adeverinţa şcolare pentru elevi, adeverinţe studenţi
• Alte acte solicitate: sentinţa de divorţ, pensie alimentară, încredinţare etc.
• Adeverinţa medicul de familie – nu se afla în evidenţe cu boli infecţioase, apt/inapt de muncăCe venituri trebuie sa am ca să beneficiez de hrană grătuită?


Persoanele care realizează venituri ce se situează peste nivelul venitului net lunar, pentru o persoană singură, luata în calcul la stabilirea ajutorului social, pot beneficia de serviciile cantinei de ajutor social cu plata unei contribuţii de 30% din venitul pe persoană, fără a depăşi costul meselor servite calculat pe aceeaşi perioadă.Ce perioadă pot beneficia de serviciile adăpostului?


Cei care au domiciliul pe raza municipiului Baia Mare pot beneficia de serviciile adapostului o perioada de 6 luni, iar cei care nu au domiciliul sau reşedinţa pe raza municipiului Baia Mare pot beneficia de serviciile adapostului pe o perioada de 7 zile consecutive calendaristice.Informații suplimentare


Cantina de Ajutor Social nr. 2
Adresa: str. Vasile Alecsandri nr. 70 B
Telefon: 0262/278073
Email: cantina_bm@yahoo.com
Orar: Luni – Vineri: 12.00 – 14.00

Centrul Social Multifuncţional de tip Azil de Noapte
Adresa: str. Vasile Alecsandri nr. 70 B
Telefon: 0262/278073
Orar: Luni – Vineri: 08.00 – 12.00 și 19.00 – 21.00

Centrul Comunitar Romanii
Adresa: str. Electrolizei nr. 8A
Telefon: 0262/211255, 0262/211256
Orar: Luni – Vineri: 10.00 – 14.00
 
Se incarca...