Ocrotire copil și familie

Serviciul Ocotire copil și familie are ca scop:
- Furnizarea de programe preventive având ca scop prevenirea separării copiilor de părinţii lor datorită lipsei resurselor materiale necesare creşterii şi îngrijirii copiilor
- Consiliere socială şi psihologică datorită conflictelor apărute în cadrul familiei (divorţ, fuga de acasa, reintegrarea copiilor din sistemul de protecţie, copii ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate etc.)
- Servicii de recuperare şi de tip respire destinat persoanelor sau familiilor ce au în îngrijire un copil sau tânăr cu handicap sever.

Cine poate solicita serviciul

Persoana sau familia aflată în situaţie de risc socială.
Persoana sau familia care să aibă în creştere, întreţinere un copil sau tânăr cu dizabilităţi.
Tânăr ce a părăsit sistemul de protectie al copilului şi care nu are reţea socială de sprijin.

Care sunt paşii care trebuie urmaţi și care sunt posibilele rezolvări/ finalităţi

1. Informare privind serviciile furnizate şi încadrarea într-o categorie de client
2. Înmânare opis cu actele necesare pentru depunerea dosarului în vederea includerii în cadrul programului
3. Depunere solicitare documente ataşat având documentele conform opisului
4. Evaluare iniţiala şi complexă
5. Elaborare plan de intervenţie şi încheierea contractului de furnizare a serviciilor sociale
6. Furnizarea serviciilor sociale
7. Încheierea furnizării serviciilor şi monitorizare post intervenţie
Solicitarea se poate face direct de către beneficiar. Indirect de către un reprezentant/împuternicit al beneficiarului, inclusiv de către orice instituţie ce intră în contact cu situaţii de risc şi vulnerabilitate socială în care sunt implicate copii si tineri. De asemenea se poate face telefonic, prin fax, poștă sau email.

Care este timpul de soluţionare a solicitării

30 de zile – etapa de evaluare iniţială, complexă, întocmire plan de intervenţie
6 luni – pentru etapa de furnizare pachet de servicii sociale integrate
3 luni – monitorizare post intervenţie

Cum urmăreşte solicitantul soluţionarea problemei

In mod direct, adresându-se la sediul Serviciului.
Clientului i se comunică rezoluţia la domiciliul în termen de 30 de zile cu posibilitate de prelungire până la 45 de zile, în funcţie de complexitatea cazului.

Ce documente trebuie sa pregătească solicitantul

• acte de identitate (certificat de naştere, CI/BI, CIP, paşaport);
• acte de stare civilă (certificat de căsătorie, certificat de deces);
• acte care evidenţiază situaţia juridică a minorilor faţă de părinţii lor, după caz (ex: hotărârea judecătorească prin care s-a pronunţat divorţul părinţilor minorului; hotărârea judecătorească prin care se recunoaşte paternitatea unui minor etc.);
• documente care să ateste situaţia locativă a familiei;
• adeverinţe din care să rezulte venitul membrilor familiei (sau din care să rezulte lipsa veniturilor);
• adeverinţe/certificate medicale pentru copil şi pentru alţi membri din familie, după caz;
• adeverinţe şi caracterizări şcolare;
• adeverinţe din care să rezulte demersurile efectuate de solicitant în vederea găsirii unui loc de muncă (Agenţia Locală de Ocupare a Forţei de Muncă);
• cazier judiciar;
• copie certificate încadrare în grad de handicap emis de Comisiile de Specialitate
• copie Planul de recuperare emis de Comisiile de Specialitate.
• Certificat fiscal de la Finanţe
• declaraţii.
Certificat de atestare fiscal emis de către Direcţia de Venituri a Municipiului Baia Mare, pe str. Crişan, nr. 2., loc. Baia Mare
Toate documentele, formularele, cererile tip etc. de care are nevoie solicitantul pot fi ridicate de la sediul DAS Baia Mare, str. Dacia nr. 1

Unde se depune solicitarea/actele

Denumire : Compartiment Ocrotire Copil şi Familie
Centrul de Reabilitare Socială pentru copii aflați în situație de risc
Centrul de Educatie Timpurie “Curcubeu”
Compartiment Prevenţie
Centrul TRANZIT

Locaţie: Baia Mare, b-dul Republicii, nr. 70 A
Programul de depunere a documentelor
Luni – Miercuri: 8 – 12
Joi: 12 - 16

Denumire: Centrul de Zi pentru copii si tineri cu nevoi speciale severe Luchian
Locaţie: Baia Mare, str. Luchian, nr. 29


Unde se pot solicita mai multe informaţii

Denumire: Serviciul Ocrotire Copil si Familie
Adresa: Baia Mare, b-dul Republicii, nr. 70 A
Telefon: 0262 – 278 060
Email: das@baiamare.ro
Orar : Luni – Miercuri: 8 – 12
Joi: 12 - 16
Se incarca...