Asistență specială

18 Mai, 2012
Cuprinde următoarele:

1. Cantina de Ajutor Social

Activitatea acestei unităţi se desfaşoară pe baza Legii 208/1997 privind Cantina de ajutor social,  având o capacitate de 250 locuri şi deserveşte persoane fără adăpost, persoane şi familii aflate în dificultate, familii monoparentale, tineri de varstă şcolară cu venituri insuficiente pentru acoperirea nevoilor minime cât şi persoane vârstnice vulnerabile în situaţii de dependenţă şi/sau la limita sărăciei.
 
Acte necesare:
 
• Cerere tip privind componenţa familiei
• Originale + copii xerox ale actelor de identitate şi ale certificatelor de naştere, a certificatului de căsătorie, a livretului de familie
• Adeverinţă de salariu net, cupon pensie, talon indemnizaţie, alocaţie
• Adeverinţe şcolare pentru elevi
• Adeverinţe medicale
• Alte acte solicitate: sentinţă de divorţ, pensie alimentară, incredinţare, certificate de deces
Adresa : Vasile Alecsandri 70 B
Tel : 0262-278073
Program cu publicul : luni-vineri  12-14
Adresa e-mail: cantina_bm@yahoo.com

2. Centrul Social Multifunctional Tip Azil de Noapte

Această unitate are ca beneficiari persoanele fără adăpost, are o capacitate de 60 de locuri şi se ocupa cu:
− completarea registrelor, actelor şi documentelor necesare funcţionării unităţii;
− primirea persoanelor fără adăpost;
− igienizarea şi dezinfectarea lor;
− cazarea acestora;
− asigurarea hranei de 2 ori/zi (la orele 20.00 si 7.30);
− informarea asupra situaţiilor de risc, precum şi asupra drepturilor sociale ale persoanei;
− consiliere (socială, psihologică, medicală, profesională, juridică şi psiho-pedagogică) pentru prevenirea sau limitarea unor situaţii de dificultate;
− urmărirea evoluţiei persoanelor din cadrul unităţii;
− deplasări la diverse instituţii în vederea informării necesare, pentru a răspunde nevoilor şi solicitărilor ridicate de clienţi;
− acompanierea beneficiarilor în vederea facilitării întocmirii unor dosare sau acte.
 
Acte necesare
 
• Cerere tip
• Carte de identitate
• Adeverinţă medicală pentru intrarea in colectivitate, aviz epidermiologic de la medicul de familie
• In termen de 10 zile de la intrarea in centru este necesar efectuarea unui set de analize medicale: coproparazitologic, VDRL (examen sânge), MRF (spitalul TBC) şi exudat faringial.

Adresa :  Vasile Alecsandri 70 B
Tel : 0262-278073
Program: 18.00-08.00

3. Magazinul Economat

Distribuie alimente în cuantum de 10% din venitul minim garantat Legea 416/2001.

Adresa: str. Săsarului, nr. 3
Telefon: 0262-214618
Program cu publicul: 09.00-14.00

4. Centrul de Zi pentru Vârstnici Baia Mare

Desfăşoară activităţi specifice persoanelor vârstnice aflate în diferite clase sociale, având profesii diferite, cu venituri diverse, şi încearcă să cuprindă o paletă cât mai largă de persoane cu activităţi bazate pe nevoile specifice fiecărui beneficiar în parte.
 Centrul este frecventat zilnic de un numar de 200 de persoane, care desfăşoară difertite activităţi ca urmare a serviciilor oferite:
• asistenţă socială şi juridică;
• servicii medicale cu caracter primar ca: măsurarea tensiunii arteriale, glicemie, măsurarea corporală, pansamente şi tratamente injectabile.
• acordarea de ajutoare materiale cu diferite ocazii.
• informarea persoanelor vârstnice cu o ofertă informaţională suplimentară ca aceştia să ştie unde anume trebuie să se adreseze pentru rezolvarea problemei lor şi de competenţa cărei instituţii aparţine rezolvarea problemei respective.
• organizarea lunară a seratelor cu muzică, dans şi surprize pentru pensionarii care s-au născut în luna respectivă.
• activităţi cultural artistice dedicate: zilelor naţionale ( 1 Decembrie, 24 Ianuarie, 1 Mai, Ziua Eroilor, Ziua Drapelului, Ziua Imnului etc ), sărbătorilor religioase ( Paşte, Sfânta Maria, Sf.Nicolae şi Crăciun), alte zile importante cum ar fi: Ziua femeii, Ziua Pământului, Ziua de 1 Octombrie, Sărbătoarea Castanelor, Revelionul şi nu în ultimul rând serile de poezie dedicate poeţilor noştri;
• activităţi de învăţare a Internetului, cursuri de limba engleză;
• gimnastică de recuperare si revigorare;
• manichiură şi pedichiură;
• organizarea de excursii în ţară şi străinătate;
• punerea la dispoziţie a presei centrale şi locale pentru beneficiari;
• organizarea de întâlniri cu farmacişti, medici, biologi;
• organizarea concursurilor de şah;
 
Acte necesare (dacă este cazul)
 
•    Original+copie xerox a buletinului de identitate
•    Anchetă socială

Adresa: str. Săsarului, nr 3
Telefon: 0262-214618
Program cu publicul: 08.00-18.00
E-mail: caspev_baiamare@yahoo.com
 
Toate documentele,  formularele, cererile tip etc. de care are nevoie solicitantul pot fi ridicate de la sediu
Se incarca...