Taxe speciale în domeniul urbanismului şi Formulare tipizateConform Hotărârii Consiliului Local Baia Mare nr. 664/2018 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2019, art. 6, se stabilește nivelul următoarelor taxe speciale în domeniul urbanismului:

1. Taxa pentru emiterea avizului de oportunitate pentru elaborarea Planului Urbanistic Zonal - 500 ei.

2. Taxa pentru emiterea avizului Comisiei Tehnice de Amenajare a teritoriului şi de Urbanism pentru Planul Urbanistic Zonal - 500 lei.

3. Taxa pentru emiterea avizului Comisiei Tehnice de Amenajare a teritoriului şi de Urbanism pentru Planul Urbanistic de Detaliu - 300 lei.

4. Taxa pentru emiterea avizului Comisiei de Arhitectură și Estetică Urbană - 100 lei.

5. Taxa pentru activitatea de informare şi consultare a publicului pentru Planul Urbanistic Zonal - 500 lei.

6. Taxa pentru activitatea de informare şi consultare a publicului pentru Planul Urbanistic de Detaliu - 500 lei.

7. Pentru emiterea în regim de urgență a certificatului de urbanism:
- pentru operațiuni notariale privind circulația imobiliară se percepe o taxa astfel:
      a)pentru suprafețe mai mici de 5000mp o taxă în cuantum de 500 lei;
      b)pentru suprafețe mai mari de 5000mp o taxă în cuantum de 1000 lei;
- pentru lucrări de construire se va percepe o taxa astfel:
      a)pentru suprafețe mai mici de 5000mp o taxa în cuantum de 1000 lei;
      b)pentru suprafețe mai mari de 5000mp o taxa în cuantum de 3000 lei.

8. Pentru emiterea în regim de urgență a autorizației de construire/desfințare se percepe o taxă în valoare de 100% din taxa de autorizare.


Se incarca...